Gullfradrag for studenter

Stig Flesland

Mange studenter går glipp av store skattefradrag hvert eneste år. Men det er enkelt å få det «hemmelige» fradraget.

En rekke studenter går glipp av store skattefradrag årlig. Det tror Gry Nilsen, leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

– Studenter som har jobb på studiestedet sitt kan få pendlerfradrag og kostfradrag. Det går mange glipp av, sier Nilsen.

«Enkelt» å bli pendler

Hvis du er student vil du fort få status som pendler ettersom du blir ansett som boende hos dine foreldre – selv om du studerer et annet sted. Det kan få store utslag på økonomien din – vel å merke hvis du er klar over reglene. Mange fra områdene rundt storbyene studerer for eksempel i de samme storbyene. Dette gjelder ikke minst Oslo.

– Mange studenter har jobb på studiestedet sitt, og kan derfor kreve fradrag for pendlerutgifter. Du får ikke fradrag for husleien, ettersom du ikke betaler noe hjemme, men du kan få kostfradrag, sier Nilsen.

For å anses som pendler må man bo så langt borte fra sitt faste hjem at man må ha pendlerbolig. Hvor grensen går er skjønnsmessig – det avhenger av både type jobb, hvor gode offentlig kommunikasjon og reiselengde, men man blir sjelden akseptert som pendler hvis man bor nærmere enn 10 mil fra pendlerboligen.

Benytt det om sommeren

Kostfradraget er på 182 kroner døgnet for 2009, og du kan få fradraget den tiden jobben er hovedbeskjeftigelse, du kan altså ikke få fradraget hele året når du er student.

Men i løpet av sommeren får du benyttet det. Har du en sommerjobb i åtte uker, og reiser hjem hver helg, har du rett til over 7.000 kroner i kostfradrag.

Regnestykket blir slik: 5 arbeidsdager hver uke i 8 uker, til sammen 40 arbeidsdager. For hver av dagene kan du få kostfradrag på 182 kroner, noe som til sammen gir 7.280 kroner i fradrag på skatten.

I tillegg kommer altså mulige utgifter til pendling. Her er imidlertid bunnfradraget på 13.700 kroner, og dermed skal det mer til for at du får benyttet deg av det.

– Tilfellene med høyest reisefradrag finner vi sannsynligvis oftest for dem som jobber og studerer i Oslo, mens foreldrene bor et av i nabofylkene. Da er veien hjem kort, og med mange hjemreiser kan man fort komme over grensen, sier Nilsen.

Slik fører du det

Dersom du har krav på kostfradraget, kan du føre det inn i post 3.2.7 i selvangivelsen.

Reisekostnadene fører du i post 3.2.9. Her kan du, som nevnt, ta med kostnader til hjemreise mens du har jobben som hovedbeskjeftigelse, som regel i sommermånedene, men du kan også ta med kostnader mellom hybel/leilighet og arbeidssted i den samme perioden. Det kan være nok til at du kommer over grensen og får utnyttet pendlerfradraget.

Mulig skattefelle

Hun advarer imidlertid ungdom som bor i leiligheter som er eid av foreldrene – noe som ikke er helt uvanlig – mot en mulig skattefelle.

– Disse ungdommene bør skrive i selvangivelsen sin at de dekker utgiftene ved boligen selv, sier Nilsen.

– Alternativet er at skattemyndighetene går ut fra at det er foreldrene som dekker utgiftene, og da må ungdommene betale skatt av fordelen for fri bolig.

 

NB! Dette er en gammel sak fra Skattebetalerforeningen. Regler og satser kan ha endret seg.