Våre skatteeksperter hjelper tusenvis med skattemeldingen hvert år

Meld deg inn i Skattebetalerforeningen og få profesjonell bistand for kun 690 kroner:

30 minutter gratis juridisk bistand
Du får svar på spørsmål om skatt og avgift fra noen av Norges fremste skatteadvokater.
Bruk gjerne tiden til å få en sjekk av skattemeldingen, slik at du ikke betaler mer skatt enn nødvendig!
Ubenyttet tid overføres til påfølgende år.

Fem utgaver av Skattebetaleren
Vårt medlemsblad med nyttige tips og nyheter om skatt, avgift og personlig økonomi.

Eksklusiv tilgang til min side på skatt.no
Du finner fagstoff forklart på en enkel måte, og du får nyheter om skatt og avgift – forhold som kan
påvirke din personlige økonomi.

Gode priser på sparing, lån og forsikring
Bruk våre samarbeidspartnere på bank og forsikring – du kan fort spare inn medlemskontingenten!

Og like viktig:

Sammen er vi et nyttig korrektiv til myndighetene
Vi taler våre medlemmers sak, både i skriftlige og muntlige høringer, overfor Skatteetaten og i media. Gode resultater er oppnådd, men vi er fortsatt ikke i mål – det skal f.eks. ikke være slik at den som har gjort så godt en kan, skal ilegges urimelige bøter. Det er også viktigere og viktigere at uavhengige instanser fokuserer på fornuftig bruk av skattebetalernes penger.Skal vi kunne opprettholde vår velferdsstat må politikerne evne å prioritere innenfor en fornuftig ramme.


Strength indicator Tips: Passord må inneholde minst syv tegn. For å styrke det, benytt store og små bokstaver, tall og symboler som ! ” ? $ % ^ & ).