toppknapp.gif
_B6T7277.jpg
Leier du ut boligen bare deler av året, risikerer du å måtte skatte av leien.
Foto: Bo Mathisen

Kutt skatten på boligutleie

Reglene for skattefri utleie av egen bolig er strammet inn fra 2008. Det vil berøre de som har bodd borte i forbindelse med sabbatsår, studieopphold eller lang sommerferie.

_b6t6970-torbjorg.jpg

Fra 2008 må de som leier ut «hele eller vesentlig del» av boligen for mer enn 20.000 kroner betale skatt av leieinntektene.

Utleie av mer enn halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, er skattepliktig.

Det vil føre til at personer som fram til nå har kunnet leie ut skattefritt for eksempel fra begynnelsen av juli det ene året til juli neste år, nå må skatte av utleien.

Den såkalte «halvårsregelen» er altså borte fra 2008.

Inntekten beregnes i skjemaet RF-1189 - «Årsoppgjør for utleie av fast eiendom», og føres opp i selvangivelsen.

Fradrag reduserer inntekten

Når leieinntektene er skattepliktige gis det fradrag for utgifter ved utleie.

Typiske eksempler kan være utgifter til forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader, annonsering og kabel-TV.

Leies boligen ut møblert, får du fradrag for slitasje på møbler og innbo med 15 prosent av leieinntektene.

Eksempel:
En leilighet leies ut møblert for 10.000 kroner i måneden i månedene juni til og med september. Løpende driftsutgifter per måned (kommunale avgifter, forsikring etc.) er 2.000 kroner per måned. Fradrag for møbler og innbo er 6.000 kroner. Netto leieinntekt er 26.000 kroner (40.000- 14.000). Med 28 prosent skatt blir skatteutgiftene totalt 7.280 kroner.

For å få fradrag for vedlikeholdskostnader må utleien vare minst halve inntektsåret.

Eksempel:
Boligen leies ut fra 15. juli og ut året. Utleier gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Hvis boligen i stedet leies ut fra 15. juni, gis det fradrag for vedlikeholdskostnadene.

Grensen på 20.000

For å skjerme lave utleieinntekter og korte utleieperioder, er årlige brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre skattefrie.

Da har du heller ikke rett til fradrag for utgifter.

Eksempel:
Boligen ble leid ut for 9.000 kroner per måned i januar og februar 2008, frem til eier flyttet inn 1. mars. I og med at leieinntektene for 2008 var under 20.000 kroner, er leieinntekten skattefri. Hadde utleien i stedet vart til 1. april, ville derimot hele inntekten på 27.000 kroner vært skattepliktig.

Beløpsgrensen på 20.000 kroner brutto er absolutt.

Normalt er det utleier som dekker kostnader til kommunale avgifter, forsikring og eventuelt husleien til borettslaget.

Du kan derfor ikke kreve disse utgiftene i tillegg til husleien, for dermed å holde husleien under beløpsgrensen.

Dersom du er i ferd med å bryte inntektsgrensen, kan det være lurt å flytte strømmåleren over til leietakerne, slik at de betaler strømmen selv.

NB: Beløpsgrensen på 20.000 kroner gjelder bare ved utleie av egen bolig. Eier du en vanlig utleiebolig, som du ikke bor i selv, er leieinntekten skattepliktig fra første krone.

Skattehjelp til vedlikehold

Halvårsregelen har i mange tilfeller vært et viktig økonomisk moment for de som har tatt et sabbatsår eller studieår.

Etter regelendringen kan det være lurt å reise tidligere i året, slik at utleien varer mer enn halve inntektsåret.

Dette gjelder særlig dersom boligen er slitt og trenger vedlikehold. Boligen skal da regnskapslignes etter de vanlige reglene.

Vær likevel klar over at du ikke får fradragsført driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter knyttet til de månedene du har brukt boligen selv.

Eksempel:
Hvis utleier flytter hjem tidlig i år to, se eksempelet ovenfor, kan det være at utleieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner. Leieinntektene er i så tilfelle skattefrie. Når det gjelder vedlikehold, må eier i dette tilfellet sørge for at dette gjennomføres det første året, for å få fradragsført utgiftene.

Det er en begrenset mulighet for fradrag for vedlikehold når boligen tidligere har vært fritakslignet.

Det gis fullt fradrag for vedlikeholdskostnader på inntil 10.000 kroner.

Fradrag for overskytende beløp reduseres med 10 prosentpoeng for hvert år det ikke har vært skattepliktig utleieinntekt de siste fem årene.

Eksempel:
Du har eid og bodd i boligen i fire år. I det femte året, 2008, leier du boligen ut fra 1. mai. Vedlikeholdskostnadene fra mai er på 36.000 kroner. Du kan fradragsføre 25.500 kroner (10.000 kroner + 60 prosent av 26.000 kroner).

Endringen fra 2008 gjelder ved utleie av hele (eller større) deler av boligen. Det er ingen endring når det gjelder mulighet for skattefri utleie for eksempel av hybler.

Men merk: Har du leid ut hele boligen for 20.000 kroner, vil skatteplikten smitte over på leieinntekter som normalt er skattefrie.

Med andre ord: Alle leieinntektene, også de som skriver seg fra en periode hvor boligen er utleid i mindre omfang, vil da være skattepliktige.

Eksempel:
Bolig med skattefri hybelutleie på 60.000 kroner i året. I 2008 drar eier på et lengre utenlandsopphold, og leier ut hoveddelen av boligen fra oktober og ut året for 30.000 kroner. Hele leieinntekten, til sammen 90.000 kroner, er skattepliktig. Hadde eier i stedet avtalt en leie på hoveddelen på 19.000 kroner, ville hele inntekten vært skattefri.

Den samme smitteeffekten gjelder også hvis du sitter med en tomannsbolig. En tomannsbolig er en bolig som består av to familieleiligheter.

Leier du ut den ene familieleiligheten, er utleieinntektene skattefrie når du selv bor i den andre leiligheten.

Utleieinntekter fra tomannsboliger er også skattefrie når eieren i tillegg til å leie ut den ene familieleiligheten leier ut inntil halvparten av den leiligheten som han selv bruker.

Har eieren derimot leid ut hele eller en større del av sin egen leilighet for mer enn 20.000 kroner i inntektsåret, er alle utleieinntektene fra begge leilighetene skattepliktige.

Eksempel:
Eier mottar leieinntekter fra utleid del på 70.000 kroner i året. Egen boligdel i tomannsbolig leies ut i to måneder for 30.000 kroner. Resultatet er en skattepliktig inntekt på 100.000 kroner. Etter skatt sitter eier igjen med 72.000 kroner. Hadde leieinntekten av egen boligdel vært 19.000 kroner, hadde alt vært skattefritt og eier hadde sittet igjen med 89.000 kroner.

Fortsatt skattefritt

Ved utleie av inntil 50 prosent av din egen bolig (regnet etter utleieverdi) er leieinntekten fortsatt skattefri.

Det er altså fortsatt mulig leie ut skattefritt for å finansiere egen bolig.
På forsiden nå:

boligannonser.jpg

Ikke gjør denne BSU-feilen

Mange sparer ukritisk på BSU-kontoen sin. Men dersom du ikke har nok inntekt kaster du bort fradraget.

sommerjobb-klippe-plen.jpg

Dette bør du vite om sommerjobb

Skattekort eller frikort? Arbeidsavtale? Les vår miniguide til deg som har sommerjobb.

pay-taxes.jpg

Nå kommer skattepengene

Ikke si deg tilfreds med oppgjøret uten å sjekke det!


arvekrangel.colourbox.jpg

Skattesnyter, skattesnyter!

Er det greit å gi for lite informasjon til norske skattebetalere fordi man ønsker å forske på dem, spør Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

selvangivelse.jpg

Slutt på papir

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret i posten ennå kan det være en veldig god grunn til akkurat det, skriver Stig Flesland.

tusenlapper_800.jpg

Pengegaloppen

Når politikere vil ha skatteøkning er det i mange tilfeller fordi dette er den enkleste løsningen. Det løser ikke problemet.

pensjonister-som-ser-pa-skjerm.jpg

Pensjon og samlivsbrudd

Skal pensjon deles ved samlivsbrudd - og i tilfelle hvordan?


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Digitalt postkaos i vente
(29.07.2014 20:07)
Planene om at all statlig post skal komme digitalt vil stille krav til oss alle om å være superbrukere på offentlig forvaltning, skriver Per Morten Hoff og Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge.
[Dn.no]
Slik gjør du ferieshoppingen billigere
(29.07.2014 18:15)
Ved enkle grep kan du spare mye på shoppingen i utlandet. Her er reglene du bør kunne. Norge står utenfor EU, og som nordmann kan du kreve merverdiavgiften tilbakebetalt for varer du handler i utlandet.
[Dn.no]
Dette er straffen for å kjøre pirat
(29.07.2014 17:37)
Laagendalsposten skrev tidligere i sommer om økt pirattaxi-virksomhet i Kongsberg. Bransjen er frustrert over det de mener er organisert virksomhet med blant annet annonsering på Facebook.
[Laagendalsposten]
- Det er ikke så mange som er klar over reglene
(29.07.2014 16:27)
Sjekk om du har rett på fradraget. Jobber du langt fra folkeregistrert adresse, kan du ha rett til å få trukket pendlerfradrag av skatten.
[Dn.no]
Tekking av tak på vareskur 22 i Breivika
(29.07.2014 14:14)
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Bygge- og anleggsarbeid Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Tromsø Kommune Rådhusgata 2 9008 TROMSØ NO Kontaktperson: Ole
[Doffin]

Siste kommentarer
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Dette var på tide, burde blitt ennå større innstramming. I dagens samfunn med lignigsvesenets kontro... (27.01.14 10:40)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Dette var på tide, burde blitt ennå større innstramming. I dagens samfunn med lignigsvesenets kontro... (27.01.14 10:39)
Slik skal Skatteetaten stoppe svart arbeid
Fødselsnummeret som i utgangspunktet skulle være "skjermet" blir nå snart tilgjengelig for... (06.12.13 17:13)
Spår arverush før nyttår
Da er det vel bare å ønske formueskatten tilbake! eller?... (14.11.13 10:24)
Spår arverush før nyttår
Inrteressant... (11.11.13 17:12)
Spår arverush før nyttår
Inrteressant... (11.11.13 17:12)