toppknapp.gif
_B6T7277.jpg
Leier du ut boligen bare deler av året, risikerer du å måtte skatte av leien.
Foto: Bo Mathisen

Kutt skatten på boligutleie

Reglene for skattefri utleie av egen bolig er strammet inn fra 2008. Det vil berøre de som har bodd borte i forbindelse med sabbatsår, studieopphold eller lang sommerferie.

_b6t6970-torbjorg.jpg

Fra 2008 må de som leier ut «hele eller vesentlig del» av boligen for mer enn 20.000 kroner betale skatt av leieinntektene.

Utleie av mer enn halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, er skattepliktig.

Det vil føre til at personer som fram til nå har kunnet leie ut skattefritt for eksempel fra begynnelsen av juli det ene året til juli neste år, nå må skatte av utleien.

Den såkalte «halvårsregelen» er altså borte fra 2008.

Inntekten beregnes i skjemaet RF-1189 - «Årsoppgjør for utleie av fast eiendom», og føres opp i selvangivelsen.

Fradrag reduserer inntekten

Når leieinntektene er skattepliktige gis det fradrag for utgifter ved utleie.

Typiske eksempler kan være utgifter til forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader, annonsering og kabel-TV.

Leies boligen ut møblert, får du fradrag for slitasje på møbler og innbo med 15 prosent av leieinntektene.

Eksempel:
En leilighet leies ut møblert for 10.000 kroner i måneden i månedene juni til og med september. Løpende driftsutgifter per måned (kommunale avgifter, forsikring etc.) er 2.000 kroner per måned. Fradrag for møbler og innbo er 6.000 kroner. Netto leieinntekt er 26.000 kroner (40.000- 14.000). Med 28 prosent skatt blir skatteutgiftene totalt 7.280 kroner.

For å få fradrag for vedlikeholdskostnader må utleien vare minst halve inntektsåret.

Eksempel:
Boligen leies ut fra 15. juli og ut året. Utleier gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Hvis boligen i stedet leies ut fra 15. juni, gis det fradrag for vedlikeholdskostnadene.

Grensen på 20.000

For å skjerme lave utleieinntekter og korte utleieperioder, er årlige brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre skattefrie.

Da har du heller ikke rett til fradrag for utgifter.

Eksempel:
Boligen ble leid ut for 9.000 kroner per måned i januar og februar 2008, frem til eier flyttet inn 1. mars. I og med at leieinntektene for 2008 var under 20.000 kroner, er leieinntekten skattefri. Hadde utleien i stedet vart til 1. april, ville derimot hele inntekten på 27.000 kroner vært skattepliktig.

Beløpsgrensen på 20.000 kroner brutto er absolutt.

Normalt er det utleier som dekker kostnader til kommunale avgifter, forsikring og eventuelt husleien til borettslaget.

Du kan derfor ikke kreve disse utgiftene i tillegg til husleien, for dermed å holde husleien under beløpsgrensen.

Dersom du er i ferd med å bryte inntektsgrensen, kan det være lurt å flytte strømmåleren over til leietakerne, slik at de betaler strømmen selv.

NB: Beløpsgrensen på 20.000 kroner gjelder bare ved utleie av egen bolig. Eier du en vanlig utleiebolig, som du ikke bor i selv, er leieinntekten skattepliktig fra første krone.

Skattehjelp til vedlikehold

Halvårsregelen har i mange tilfeller vært et viktig økonomisk moment for de som har tatt et sabbatsår eller studieår.

Etter regelendringen kan det være lurt å reise tidligere i året, slik at utleien varer mer enn halve inntektsåret.

Dette gjelder særlig dersom boligen er slitt og trenger vedlikehold. Boligen skal da regnskapslignes etter de vanlige reglene.

Vær likevel klar over at du ikke får fradragsført driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter knyttet til de månedene du har brukt boligen selv.

Eksempel:
Hvis utleier flytter hjem tidlig i år to, se eksempelet ovenfor, kan det være at utleieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner. Leieinntektene er i så tilfelle skattefrie. Når det gjelder vedlikehold, må eier i dette tilfellet sørge for at dette gjennomføres det første året, for å få fradragsført utgiftene.

Det er en begrenset mulighet for fradrag for vedlikehold når boligen tidligere har vært fritakslignet.

Det gis fullt fradrag for vedlikeholdskostnader på inntil 10.000 kroner.

Fradrag for overskytende beløp reduseres med 10 prosentpoeng for hvert år det ikke har vært skattepliktig utleieinntekt de siste fem årene.

Eksempel:
Du har eid og bodd i boligen i fire år. I det femte året, 2008, leier du boligen ut fra 1. mai. Vedlikeholdskostnadene fra mai er på 36.000 kroner. Du kan fradragsføre 25.500 kroner (10.000 kroner + 60 prosent av 26.000 kroner).

Endringen fra 2008 gjelder ved utleie av hele (eller større) deler av boligen. Det er ingen endring når det gjelder mulighet for skattefri utleie for eksempel av hybler.

Men merk: Har du leid ut hele boligen for 20.000 kroner, vil skatteplikten smitte over på leieinntekter som normalt er skattefrie.

Med andre ord: Alle leieinntektene, også de som skriver seg fra en periode hvor boligen er utleid i mindre omfang, vil da være skattepliktige.

Eksempel:
Bolig med skattefri hybelutleie på 60.000 kroner i året. I 2008 drar eier på et lengre utenlandsopphold, og leier ut hoveddelen av boligen fra oktober og ut året for 30.000 kroner. Hele leieinntekten, til sammen 90.000 kroner, er skattepliktig. Hadde eier i stedet avtalt en leie på hoveddelen på 19.000 kroner, ville hele inntekten vært skattefri.

Den samme smitteeffekten gjelder også hvis du sitter med en tomannsbolig. En tomannsbolig er en bolig som består av to familieleiligheter.

Leier du ut den ene familieleiligheten, er utleieinntektene skattefrie når du selv bor i den andre leiligheten.

Utleieinntekter fra tomannsboliger er også skattefrie når eieren i tillegg til å leie ut den ene familieleiligheten leier ut inntil halvparten av den leiligheten som han selv bruker.

Har eieren derimot leid ut hele eller en større del av sin egen leilighet for mer enn 20.000 kroner i inntektsåret, er alle utleieinntektene fra begge leilighetene skattepliktige.

Eksempel:
Eier mottar leieinntekter fra utleid del på 70.000 kroner i året. Egen boligdel i tomannsbolig leies ut i to måneder for 30.000 kroner. Resultatet er en skattepliktig inntekt på 100.000 kroner. Etter skatt sitter eier igjen med 72.000 kroner. Hadde leieinntekten av egen boligdel vært 19.000 kroner, hadde alt vært skattefritt og eier hadde sittet igjen med 89.000 kroner.

Fortsatt skattefritt

Ved utleie av inntil 50 prosent av din egen bolig (regnet etter utleieverdi) er leieinntekten fortsatt skattefri.

Det er altså fortsatt mulig leie ut skattefritt for å finansiere egen bolig.
På forsiden nå:

hus-i-hand.jpg

Kraftig verdihopp for bolig i selvangivelsen

Eier du flere boliger? Da bør du sjekke selvangivelsen nøye, anbefaler Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

hans-christian-holte.jpg

Skattedirektørens skatteråd

Nesten 600.000 skattebetalere fikk selvangivelsen sin plukket ut til kontroll i 2013. Les Skattedirektørens råd til norske skattebetalere.

lykkelig-familie.jpg

Fremtiden er fremtidsfullmakter

Hvis du ikke allerede har lært deg det mest grunnleggende om fremtidsfullmakter er det på tide.


pensjonister-som-ser-pa-skjerm.jpg

Pensjon og samlivsbrudd

Skal pensjon deles ved samlivsbrudd - og i tilfelle hvordan?

sykdomsfradrag.jpg

Skattetilfeldigheter

Skattytere bør behandles likt. Det skjer ikke i år.

penger.jpg

Skjulte eiere

Ny rapport fra Tax Justice Network - Norge slår fast at Norge må innføre et register over egentlige eiere.

rolf-lothe.jpg

Lovendring trengs

Det er i dag skattyter som bærer risikoen for skattemyndighetenes feil, fordi skattekrav blir inndrevet før skattesaken er endelig avgjort. Tiden er overmoden for en lovendring, skriver fagsjef Rolf Lothe.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Bekymret over få korrupsjonssaker
(20.04.2014 20:21)
Eksperter mener korrupsjon i aller høyeste grad er noe som foregår både innen privat og offentlig næringsliv. Til tross for dette kommer korrupsjonssaker sjelden i tromsøpolitiets søkelys.
[iTromsø]
A-ordningen for arbeidsgivere - 2015
(20.04.2014 18:10)
I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Du bør forberede deg til ordningen allerede nå.
[Trøgstad Kommune]
Ekspertene anbefaler deg å gjøre dette før påsken er omme
(20.04.2014 10:59)
Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Det er ennå ikke for sent å bruke late påskedager til å sjekke skatteoppgjøret og bli sikker på at du ikke betaler for mye i skatt.
[Nordlys]
Suksess for slovakisk momslotteri
(20.04.2014 10:44)
Med biler og penger i potten har Slovakia økt momsinntektene med tre milliarder kroner. Portugal lanserer eget momslotteri. I Slovakia har myndighetene gått nye veier for å kreve inn moms fra landets bedrifter.
[E24]
Ekstra viktig å sjekke ligningsverdien i år
(20.04.2014 08:58)
Bor du i en kommune hvor eiendomsskatt vurderes innført, kan ligningsverdien i selvangivelsen få betydning. DU KAN KLAGE: Ligningsverdien på boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien.
[Dine Penger]

Siste kommentarer
Pensjon og samlivsbrudd
good one http://www.fowmusic.com/tag/cheap-monster-beats/... (17.04.14 05:22)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Dette var på tide, burde blitt ennå større innstramming. I dagens samfunn med lignigsvesenets kontro... (27.01.14 10:40)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Dette var på tide, burde blitt ennå større innstramming. I dagens samfunn med lignigsvesenets kontro... (27.01.14 10:39)
Slik skal Skatteetaten stoppe svart arbeid
Fødselsnummeret som i utgangspunktet skulle være "skjermet" blir nå snart tilgjengelig for... (06.12.13 17:13)
Spår arverush før nyttår
Da er det vel bare å ønske formueskatten tilbake! eller?... (14.11.13 10:24)
Spår arverush før nyttår
Inrteressant... (11.11.13 17:12)
Spår arverush før nyttår
Inrteressant... (11.11.13 17:12)
Vil fjerne skatteklasse 2
KrF kan jo ikke godta dette. Også merkelig om FrP skulle gjøre det. Disse slåss jo faktisk om en d... (24.10.13 09:51)


Mest lest

De viktigste datoene i 2014
(12.02.14 10:32)
Er en dusør skattepliktig?
(04.09.12 16:38)
Ligningsverdi på bolig
(19.04.13 15:58)
Svin på skogen
(11.10.13 12:28)
Skattedirektørens skatteråd
(04.04.14 14:49)
Skattesatsene for 2013 og 2014
(02.12.13 13:09)
Gullfradrag for studenter
(08.04.10 09:36)
SVs skattebom
(29.07.09 10:21)
Alt du trenger å vite om skattefradrag
(19.03.12 12:47)
Jakten på fradragene
(29.03.11 23:34)