Leier du ut boligen bare deler av året, risikerer du å måtte skatte av leien.
Foto: Bo Mathisen

Kutt skatten på boligutleie

Reglene for skattefri utleie av egen bolig er strammet inn fra 2008. Det vil berøre de som har bodd borte i forbindelse med sabbatsår, studieopphold eller lang sommerferie.

Fra 2008 må de som leier ut «hele eller vesentlig del» av boligen for mer enn 20.000 kroner betale skatt av leieinntektene.

Utleie av mer enn halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, er skattepliktig.

Det vil føre til at personer som fram til nå har kunnet leie ut skattefritt for eksempel fra begynnelsen av juli det ene året til juli neste år, nå må skatte av utleien.

Den såkalte «halvårsregelen» er altså borte fra 2008.

Inntekten beregnes i skjemaet RF-1189 - «Årsoppgjør for utleie av fast eiendom», og føres opp i selvangivelsen.

Fradrag reduserer inntekten

Når leieinntektene er skattepliktige gis det fradrag for utgifter ved utleie.

Typiske eksempler kan være utgifter til forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader, annonsering og kabel-TV.

Leies boligen ut møblert, får du fradrag for slitasje på møbler og innbo med 15 prosent av leieinntektene.

Eksempel:
En leilighet leies ut møblert for 10.000 kroner i måneden i månedene juni til og med september. Løpende driftsutgifter per måned (kommunale avgifter, forsikring etc.) er 2.000 kroner per måned. Fradrag for møbler og innbo er 6.000 kroner. Netto leieinntekt er 26.000 kroner (40.000- 14.000). Med 28 prosent skatt blir skatteutgiftene totalt 7.280 kroner.

For å få fradrag for vedlikeholdskostnader må utleien vare minst halve inntektsåret.

Eksempel:
Boligen leies ut fra 15. juli og ut året. Utleier gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader. Hvis boligen i stedet leies ut fra 15. juni, gis det fradrag for vedlikeholdskostnadene.

Grensen på 20.000

For å skjerme lave utleieinntekter og korte utleieperioder, er årlige brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre skattefrie.

Da har du heller ikke rett til fradrag for utgifter.

Eksempel:
Boligen ble leid ut for 9.000 kroner per måned i januar og februar 2008, frem til eier flyttet inn 1. mars. I og med at leieinntektene for 2008 var under 20.000 kroner, er leieinntekten skattefri. Hadde utleien i stedet vart til 1. april, ville derimot hele inntekten på 27.000 kroner vært skattepliktig.

Beløpsgrensen på 20.000 kroner brutto er absolutt.

Normalt er det utleier som dekker kostnader til kommunale avgifter, forsikring og eventuelt husleien til borettslaget.

Du kan derfor ikke kreve disse utgiftene i tillegg til husleien, for dermed å holde husleien under beløpsgrensen.

Dersom du er i ferd med å bryte inntektsgrensen, kan det være lurt å flytte strømmåleren over til leietakerne, slik at de betaler strømmen selv.

NB: Beløpsgrensen på 20.000 kroner gjelder bare ved utleie av egen bolig. Eier du en vanlig utleiebolig, som du ikke bor i selv, er leieinntekten skattepliktig fra første krone.

Skattehjelp til vedlikehold

Halvårsregelen har i mange tilfeller vært et viktig økonomisk moment for de som har tatt et sabbatsår eller studieår.

Etter regelendringen kan det være lurt å reise tidligere i året, slik at utleien varer mer enn halve inntektsåret.

Dette gjelder særlig dersom boligen er slitt og trenger vedlikehold. Boligen skal da regnskapslignes etter de vanlige reglene.

Vær likevel klar over at du ikke får fradragsført driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter knyttet til de månedene du har brukt boligen selv.

Eksempel:
Hvis utleier flytter hjem tidlig i år to, se eksempelet ovenfor, kan det være at utleieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner. Leieinntektene er i så tilfelle skattefrie. Når det gjelder vedlikehold, må eier i dette tilfellet sørge for at dette gjennomføres det første året, for å få fradragsført utgiftene.

Det er en begrenset mulighet for fradrag for vedlikehold når boligen tidligere har vært fritakslignet.

Det gis fullt fradrag for vedlikeholdskostnader på inntil 10.000 kroner.

Fradrag for overskytende beløp reduseres med 10 prosentpoeng for hvert år det ikke har vært skattepliktig utleieinntekt de siste fem årene.

Eksempel:
Du har eid og bodd i boligen i fire år. I det femte året, 2008, leier du boligen ut fra 1. mai. Vedlikeholdskostnadene fra mai er på 36.000 kroner. Du kan fradragsføre 25.500 kroner (10.000 kroner + 60 prosent av 26.000 kroner).

Endringen fra 2008 gjelder ved utleie av hele (eller større) deler av boligen. Det er ingen endring når det gjelder mulighet for skattefri utleie for eksempel av hybler.

Men merk: Har du leid ut hele boligen for 20.000 kroner, vil skatteplikten smitte over på leieinntekter som normalt er skattefrie.

Med andre ord: Alle leieinntektene, også de som skriver seg fra en periode hvor boligen er utleid i mindre omfang, vil da være skattepliktige.

Eksempel:
Bolig med skattefri hybelutleie på 60.000 kroner i året. I 2008 drar eier på et lengre utenlandsopphold, og leier ut hoveddelen av boligen fra oktober og ut året for 30.000 kroner. Hele leieinntekten, til sammen 90.000 kroner, er skattepliktig. Hadde eier i stedet avtalt en leie på hoveddelen på 19.000 kroner, ville hele inntekten vært skattefri.

Den samme smitteeffekten gjelder også hvis du sitter med en tomannsbolig. En tomannsbolig er en bolig som består av to familieleiligheter.

Leier du ut den ene familieleiligheten, er utleieinntektene skattefrie når du selv bor i den andre leiligheten.

Utleieinntekter fra tomannsboliger er også skattefrie når eieren i tillegg til å leie ut den ene familieleiligheten leier ut inntil halvparten av den leiligheten som han selv bruker.

Har eieren derimot leid ut hele eller en større del av sin egen leilighet for mer enn 20.000 kroner i inntektsåret, er alle utleieinntektene fra begge leilighetene skattepliktige.

Eksempel:
Eier mottar leieinntekter fra utleid del på 70.000 kroner i året. Egen boligdel i tomannsbolig leies ut i to måneder for 30.000 kroner. Resultatet er en skattepliktig inntekt på 100.000 kroner. Etter skatt sitter eier igjen med 72.000 kroner. Hadde leieinntekten av egen boligdel vært 19.000 kroner, hadde alt vært skattefritt og eier hadde sittet igjen med 89.000 kroner.

Fortsatt skattefritt

Ved utleie av inntil 50 prosent av din egen bolig (regnet etter utleieverdi) er leieinntekten fortsatt skattefri.

Det er altså fortsatt mulig leie ut skattefritt for å finansiere egen bolig.
På forsiden nå:

Prislapp for ROT-fradraget: 8 mrd

ROT-fradraget kan bli for dyrt for regjeringen, viser beregninger.


Statsbudsjettet: Kutter kraftig i formuesskatten

Som ventet foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. Det skjer ved å gjøre to grep samtidig.


Statsbudsjettet: Hever tollfri grense

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.Sveits signerer utvekslingsavtale

Men skatteparadiset kan selv bestemme hvilke land de mener er verdige å dele skatteinformasjon med. Les om svakhetene i den nye globale standarden.


Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Reform mot arbeidslivskrim
(02.03.2015 12:01)
Flytting av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten.
[NHO]
Ønsker ikke plastposeavgift
(02.03.2015 09:49)
NEI TAKK: Sportsbransjen AS er sterkt skeptisk til den foreslåtte plastposeavgiften. I sitt høringssvar anbefaler paraplyorganisasjonen å droppe hele avgiften.
[Sportsbransjen]
Snakker om hvordan det er å tjenestegjøre lengst nordøst i vårt kongerike
(02.03.2015 08:51)
På mandag kveld er tema - Norges grensevakt mot Russland. Vårt forhold til Russland er nå mer anstrengt enn tidligere pga russisk okkupasjon og krigføring i Øst-Ukraina og annektering av Krim.
[Grimstad Adressetidende]
Apnèskinne
(02.03.2015 08:28)
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Vareleveranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Helse Stavanger HF 983 974 678 Postboks 8100 4068 Stavanger NO
[Doffin]
Skatteetaten må ta kontrollen
(02.03.2015 07:36)
Den store variasjonen i kommunenes evne til å kontrollere arbeidsgivere gjør det vanskelig å avdekke svart arbeid og skatte- og avgiftsunndragelser.
[Bergens Tidende - Login]

Siste kommentarer
Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger
Jeg synes dette blir en mer rettferdig ordning som skjermer de som forsøker å overta og ivareta f.ek... (18.10.14 19:06)
Vurderer kildeskatten
I fem aar har minstepensjonistene bosatt i utlandet slaass mot den blodige uretten som ble paatvunge... (14.09.14 01:08)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:25)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:24)
Færre klager, kortere ventetid
Jeg synes Skattebetalerforeningen skulle føle seg for gode til å bringe summariske opplysninger fra ... (13.09.14 09:15)
Færre klager, kortere ventetid
Legg merke til at nedgangen har skjedd fra 2010 og tt.o.m. 2013. For folk som er rammet av detstatli... (13.09.14 09:05)
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)