Om Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skatteytere i over 70 år. Vi har om lag 9.000 medlemmer – så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Les mer om våre medlemskap og medlemsfordeler

Foreningens viktigste oppgaver er å:

  • Påvirke skatte- og avgiftspolitikken via media og direkte kontakt med politikere og aktuelle myndigheter.
  • Informere om skatt og skatterelaterte temaer via vårt medlemsblad Skattebetaleren, Skatt.no, kurs og annen aktuell litteratur.
  • Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske spørsmål.
  • Skape avgifts- og skatteengasjement via økt oppmerksomhet i media, diskusjon blant skattebetalere og lokale tilbud overfor medlemmer.

Skattebetalerforeningen tar sikte på å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter.

Skattebetalerforeningen arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, naturalytelser, valg av selskapsform, bilbeskatning og vårt årlige skatte- og regnskapskurs.

Skattebetalerforeningen
Grønlandsleiret 31
0190 Oslo
NO 874 467 502 MVA Foretaksregisteret