Verdivurdering

Hopp til bestilling

Kurset er delt i to – begge med fokus på små og mellomstore bedrifter:

Verdivurdering
Kurset legger vekt på en praktisk tilnærming til temaet verdivurdering. Det tar for seg sentrale faglige forhold, de vanligste verdivurderingsmetodene som benyttes og en del utvalgte spesialtemaer. Kurset er aktuelt både for de som skal utføre verdivurderinger selv og de som primært skal forholde seg til verdivurderinger andre har utført.

Kjøp & salg av bedrifter
Kurset legger vekt på en praktisk tilnærming til kjøp og salg av bedrifter. Det tar for seg sentrale faglige forhold, kjøpers og selgers ulike interesser, forberedelser til salg, selve salgsprosessen (inkludert due diligence), vanlige transaksjonsmodeller og oppgjørsformer (inkl. earn-out) samt hva som er viktig å ha fokus på etter at en transaksjon er gjennomført.

Kursinnhold

 • Verdivurdering
  • Introduksjon til verdivurderinger
  • Verdivurderingsmetoder (med eksempler og simulering)
  • Spesielle tema
 • Kjøp & salg av bedrifter
  • Kjøps- og salgsprosessen (inkl. DD)
  • Transaksjonsmodeller, oppgjørsformer og spesielle tema
  • Hvordan lykkes etter en transaksjon?

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, regnskapsførere og rådgivere som jobber med verdivurderinger, transaksjonsstøtte og eierendringer generelt. Det passer også for rådgivere i bank, advokater og økonomifunksjonen og andre med interesse for temaet.

Kurset avholdes kl. 09:00-15:45

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 7 timer finansregnskap
  • Revisorer:
  • 7 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Anders Thoresen
  • Thoresen er partner i DHT Corporate Services AS. Thoresen er Siviløkonom fra NHH/HEC Paris og startet sin karriere som konsulent i McKinsey & Company. Han har bred erfaring som rådgiver og lang erfaring som kurs- og foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo