Trygderett

Hopp til bestilling

-Korttidsytelser i folketrygden

 

1. november 2018 – 09:00-15:45

Som rådgiver møter du trygderettslige problemstillinger – på flere plan – svært ofte. Det kan for eksempel være at du har kunder som er selvstendig næringsdriv­ende og er opptatt av hvilke rettigheter de eller ansatte har. Det kan også være at du har arbeid knyttet opp mot egenandeler og refusjoner i forbindelse me arbeidstakeres sykdom, skade eller lyte.

I tillegg vil det være svært nyttig å ha oversikt over viktige trygderettslige prob­lemstillinger dersom du skal arbeide med den enkeltes rettigheter ved varig uttreden eller opphold fra arbeidslivet.

På dette kurset gjennomgår vi:

 • Sykepenger
 • Arbeidsgiverperiode for lønnstakere
 • Karenstid for næringsdrivende
 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Uførepensjon
 • Frivillig yrkesskadetrygd
 • Private forsikringsordninger
 • Aktuelle skatteregler
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer rettslære
  • 1 time skatte - og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 6 timer annet
  • 1 time skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler – Stortingsgata 20, 0161 Oslo