Sydenkurset 2024

Er dere klare? I november håper vi at dere blir med til Meloneras på Gran Canaria. Da er det tid for Sydenkurs.

Dato: 16. – 22. november

 

Er dere klare? I november håper vi at dere blir med til Meloneras på Gran Canaria. Da er det tid for Sydenkurs. Ei uke med kunnskapspåfyll, for ikke å glemme sol og varme mens det her hjemme er kaldt og mørkt.

Vi i Skattebetalerforeningen er opptatt av å lytte til våre venner. I fjor delte vi deler av forelesningene, etter ønske fra flere av dere. I år bytter vi ikke bare kurssted, vi har fått inn en gammel kjenning blant våre kursholdere.

Sammen med rutinerte Knut Sveen og de alltid kvalitetsbevisste Stein Hugo Heske og Gry Arvnes fra Qbig henter vi med oss Jan Bangen til varmere strøk. Det gleder vi oss enormt til.

I løpet av tiden på Meloneras får du 27 oppdateringstimer som gjør at du faglig er godt fremme i skoene. Samt et avbrekk fra mas, tjas og kuldegrader.

I Skattebetalerforeningen er vi også opptatt av at våre venner skal bli kjent med hverandre og dele av erfaringer. Derfor har vi valgt å beholde strandfesten vår, og festmiddagen. Kanskje blir det en fagkviss også.

Vi ser fram til å møte dere alle, både erfarne og førstegangsreisende, på Meloneras 16. – 22. november.

Meld deg på kurset HER

 

Oppdateringstimer

Regnskapsførere:

 • 11 timer foretaksrett
 • 8 timer skatte- og avgiftsrett
 • 6 timer regnskap
 • 2 timer finansregnskap

Revisorer:

 • 9 timer foretaksrett
 • 8 timer skatte- og avgiftsrett
 • 6 timer revisjon
 • 2 timer finansregnskap
 • 2 timer andre fagområdert

Advokater:
27 timer juridisk oppdatering

Kursinnhold

 

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2024/2025

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på områdene skatt, avgift, regnskap, bokføring, revisjon og aksjelov for 2024 og 2025. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

I del 1 av kurset gjennomgår vi de mest matnyttige nyhetene for 2024 og 2025 på skatteområdet. De konkrete temaene kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas.

I del 2 blir nyheter for 2024/2025 og aktuelle dommer knyttet til merverdiavgift behandlet. I år blir det det litt mer knyttet til mva og fast eiendom som tema.

Kurset vil videre gjennomgå nyheter på bokførings- og regnskapsområdet.  Reduserte notekrav til små foretak har vært «nye» de par siste år, men det er fortsatt en del misforståelser til dette som blir gjennomgått

Andre nyheter herunder aksjelovproblemstilinger utgjør kursets siste del.

Kursdokumentasjon:

Sammen med kurset får du vår svært populære digitale kursmappe, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Kursmappen er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2025.

Foredragsholdere: Jan Bangen og Knut Sveen

 

 Yrkesstolthet og kvalitetsarbeid i praksis

Utforsk hvordan du kan gjennomføre kvalitetsstandarder i hverdagen, med en tydelig rød tråd som leder til byråkvalitet i regnskapsforetaket. Gjennom praktiske eksempler, vil du lære å identifisere, måle og forbedre kvaliteten på tvers av ulike roller. Dette kurset er designet for alle medarbeidere i regnskapsforetaket, uavhengig om du er regnskapsfører, oppdragsansvarlig, kvalitetsansvarlig, hvitvaskingsansvarlig eller daglig leder. Kurset vil gi deg de nødvendige verktøyene for å forstå, utføre og kommunisere hvorfor kvalitetsarbeidet som du gjør i regnskapsforetaket er viktig for kunden så vel som byrået.

 • Organisering av roller og oppgaver i et regnskapsbyrå ved hjelp av Qbig
 • Hvordan praktisere hvitvaskingsregelverket
 • Kundens interne rutiner og hvordan jobbe med dette
 • Risikobasert tilnærming til kvalitetssikring av oppdragene
 • Kvalitetsansvarlig sin rolle i foretaket og hvordan jobbe med dette i praksis
 • Erfaringer etter siste kvalitetskontroll fra Regnskap Norge
 • Praktiske eksempler fra ulike oppdragsstyringssystemer

Foredragsholdere Stein-Hugo Heske og Gry Arvnes fra Qbig

 

Hvordan kan IKT hjelpe din virksomhet å møte dagens og fremtidens utfordringer innen IT og sikkerhet?

I dagens økonomiske miljø er det avgjørende å ha pålitelige IT-systemer for nøyaktighet, sikkerhet og kontinuerlig drift. Dette kurset hjelper deg å bygge en solid grunnmur som støtter opp under IKT-rollen, og sikrer overholdelse av juridiske krav og bransjens beste praksis.

Alle selskaper står overfor utfordringer som risikostyring, internkontroll og cybertrusler. I kurset belyser vi både problemer og løsninger, slik at dere kan utføre tiltak i eget foretak.

Kurset vil inkludere diskusjoner og konkrete handlingsforslag, slik at det ikke bare blir teoretisk, men også praktisk anvendelig i deres virksomhet.

 • Hvordan sørge for at IT-systemene overholder lovkrav og sikrer regnskapsdata
 • Fokus på internkontroll og sikkerhet, inkludert beredskapsplaner for kritiske driftsavbrudd
 • Håndtering av utkontrakterte IT-tjenester med fokus på risikostyring og internkontroll
 • Beskyttelse mot trusler som malware, ransomware, og phishing.
 • Hvordan sikre at virksomheten raskt kan komme tilbake til normal drift etter et angrep
 • Kursing av ansatte og tips til hvordan holde seg oppdatert

 

Foredragsholdere Stein-Hugo Heske og Gry Arvnes fra Qbig.

 

Egenkapitaltransaksjoner – selskapsrett, regnskap og skatt

Kurset vil gjennomgå de mest vanlige egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskaper og hvordan disse skal håndteres i praksis både i forhold til foretaksregisteret, selskapsdokumenter, i regnskapet og i forhold til rapportering til skattemyndighetene.

Følgende transaksjoner blir gjennomgått:

 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Kapitalnedsettelser
 • Kapitalforhøyelser
 • Erverv og salg av egne aksjer

Foredragsholder: Knut Sveen

 

Revisors uttalelser og bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen og attestasjoner av skatterapportering

Revisor skal avgi mange ulike uttalelser og bekreftelser og kurset vil være praktisk rettet mot de dokumentasjonskrav som revisor må innhente/utarbeide knyttet til de meste vanlige transaksjoner om kunden har. Kravene i attestasjonsstandard SA 3802 (nåværende og den som kommer) blir gjennomgått og drøftet.

Skattemeldingene for de revisjonspliktige er blitt endret de siste årene og attestasjonsstandarden SA 3801 er oppdatert i desember 2023. Kurset vil gjennomgå hva som skal dokumenteres og vil hvor vesentlighetsgrensene bør ligge.

Foredragsholder: Knut Sveen

 

Intern kontroll og interne rutiner i virksomheter

Regnskapsførers vurdering av oppdragsgivers interne rutiner fikk fornyet fokus i ny regnskapsførerlov. Revisor på sin side skal som en del av revisjonen gjøre en vurdering av selskapets intern rutiner/kontroll.

Kurset vil gjennomgå de felles nevnere disse innfallsvinklene har og hvor regnskapsfører og revisor kan ha gjensidig nytte av hverandre.  Det vil bli lagt spesielt vekt på vurdering av selskapets rutiner knyttet til inntekter.

Foredragsholder: Knut Sveen

 

Arbeidsrett

Som regnskapsfører eller revisor er det nødvendig å ha litt oversikt over arbeidsretten for å kunne bistå og korrigere kunder i denne sammenheng. Stadige endringer og skjerpinger av lovgivningen på dette området i den senere tiden gjør det krevende for kundene å følge med, og stadig flere trenger mer hjelp. Sanksjonene ved brudd på Arbeidsmiljøloven har også blitt skjerpet, og kontrollene har blitt hyppigere og grundigere. Vi ser på arbeidsrett generelt og den siste tids endringer spesielt.

 • Før en ansettelse
 • Faste og midlertidige ansettelsesforhold
 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • Avslutning av arbeidsforholdet
 • Administrative oppgaver i et ansettelsesforhold
 • Lønnstyveri
 • Ansatt eller selvstendig næringsdrivende?

Foredragsholder: Jan Bangen

 

Styreansvar

Når en påtar seg et styreverv er det viktig å sette seg nøye inn i hva dette innebærer av arbeid, ansvar og risiko. Det personlige ansvaret for styremedlemmer har over år blitt betydelig skjerpet. Regnskapsfører og revisorer er både attraktive som styremedlemmer og i stadig nærkontakt med kundenes styrer og styremedlemmer. Den tilnærmingen bransjene i den senere tid har fått gjennom egen yrkesutøvelse, hvor det mer og mer blir fremhevet at man skal «kjenne sin kunde» og virksomhetens art, er relevant også i denne sammenheng. Vi ser på hvordan en bør håndtere et styreverv og hvilke krav som kan stilles til et styremedlem og styret som sådan.

Kurset omhandler generelle krav til styret, herunder:

 • Kravet til forsvarlig egenkapital
 • Styrets handle- og oppbudsplikt
 • Styrets ansvar for daglig leders og regnskapsførers arbeid
 • Vilkår for erstatningsansvar
 • Styreansvar i krisetider
 • Styrets bistandsplikt overfor bostyrer ved konkurs.
 • Tanker og handlinger før en påtar seg et styreverv
 • Kontakten mellom regnskapsfører/revisor og kundenes styrer

Foredragsholder: Jan Bangen

 

Pensjon

Skatt har stor betydning for hvor effektive pensjoner blir i kroner og øre for mottaker i et helhetsperspektiv.  Det påløper skatt både ved opptjening og utbetaling av pensjoner. En god tilpasning til dette gjennom hele liver fra 13 – til 75 års alder kan utgjøre mange hundre tusen kroner i ekstra disponibel kapital gjennom spart skatt.

Vi ser på sammenhengen mellom skatt og pensjon i opptjeningssituasjon og uttakssituasjon for de ulike pensjonsordningene vi har i Norge. Vi ser også på sammenhengen mellom pensjonsordningene, behovsvurderingen og alternative ordninger for god økonomi i alderdommen.

 • De ulike pensjonsordningene i Norge
 • Sammenhengen mellom skatt og pensjon i opptjeningstiden
 • Sammenhengen mellom skatt og pensjon i uttakssituasjonen
 • Skatt og pensjon for de ulike pensjonsordningene
 • Behovsvurderingen
 • Alternative skattegunstige ordninger

Foredragsholder: Jan Bangen

 

 

Les mer om hotellet

Vårt kurshotell, Lopesan Costa Meloneras Resport & Spa er et elegant og vakkert hotell med høy standard og smakfullt innredede rom og suiter.

Hotellet ligger nær stranden og sanddynene i Maspalomas. Hvis du følger den fine strandpromenaden rett nedenfor hotellet, kan du gå helt bort til San Agustin – en strekning på rundt 8 kilometer hver vei. Blir du i stedet værende i Costa Meloneras kan du nyte badelivet i ett av hotellets fire bassenger. Disse ligger alle i en stor og vakker hage. Her finner du det meste du trenger for et behagelig opphold!

 

Kursavgift/reise/opphold

I kursavgiften (kr 13.499,- for medlemmer, kr 14.999,- kr for ikke-medlemmer) inngår kurs med tilhørende pauseservering, digital kursdokumentasjon, strandfest, festmiddag og bli-kjent-treff. Prisen inkluderer også digital kursmappe for «Praktisk skatte- og regnskapskurs 2024/2025″ og kursbevis. Pris for ledsager på festmiddag er 999 kroner.

Reise og opphold kommer i tillegg.

Vi har begrenset antall plasser i år, så vi anbefaler å være tidlig ute.

 

Meld deg på kurset HER

 

Praktisk informasjon om reise og opphold fra Ving

 

NB! Når det gjelder avbestilling av kurs, reise og opphold gjør vi oppmerksomme på at avbestilling av selve kurset må gjøres til Skattebetalerforeningen senest 21 dager før kursstart. Avbestilling av reise og opphold sendes til Ving. Se Vings avbestillingsregler.

Informasjon til oss: Om du ikke ønsker at ditt navn skal stå på deltagerlisten, si i fra til oss på post@skatt.no

Har du spørsmål om kurset, kontakt oss på telefon 22 97 97 00.

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og advokater, og ellers alle som jobber med regnskap, skatt, avgift, selskapsrett, eiendom og investering.

  • Pris
  • Ordinær pris: 14 999,00 krMedlemmer: 13 499,00 kr
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Gry Arvnes
  • Gry Arvnes er siv.øk og stat.aut. regnskapsfører og har bred erfaring fra regnskapsbransjen. Hun har selv drevet regnskapsbyrå i mange år og jobbet som kvalitetsansvarlig i flere byråer. Gry jobber i dag som kvalitetsrådgiver i Qbig. Her bistår hun regnskapsbyråer med kvalitetssikring, etablering av gode rutiner og effektivisering av arbeidsprosesser.

    

  • Stein Hugo Heske
  • Stein Hugo Heske har bred erfaring som stat.aut. regnskapsfører. Innehar solide forståelse av IT-teknologi og langvarige engasjement i etablering og ledelse av selskaper. Partner og kvalitetsleder i Addvant AS. Som teknologiansvarlig i Qbig vil han styrke og sikre at selskapet utvikler seg i riktig retning.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

 • Tid

 • Sted

  Gran Canaria, Meloneras