Slik gjennomføres generasjonsskifter på en god måte!

8. september – 09.00 – 15.45

 

Når neste generasjon skal overta familiebedriften er det svært viktig med en god plan. Det kan være behov for omorganisering, en ny lovfestet omgåelsesregel kan påvirke prosessen og til slutt er også arveavgift et mulig ris bak speilet.

Mange arver store verdier i form av bolig, fritidsboliger, aksjer og ikke minst bedrifter som har steget mye i verdi. En mulig gjeninnføring av arveavgift har gjort at mange har fremskyndet generasjonsskifter. Men det er krevende å finne den beste løsningen – som både tar hensyn til alle arvinger og som er en god løsning med tanke på skatten.

Vi viser deg hvordan skattereglene påvirker valg som skal gjøres, og viser deg veien du bør velge for å finne gode løsninger.

Temaer vi kommer inn på i løpet av kurset er blant annet

 • Generasjonsskifte – mens man er i live eller etter død?
 • Hvilke konsekvenser har ny lov om arv og dødsboskifte
 • De viktigste skattereglene du må kjenne til ved generasjonsskifter
 • Hva bør du gjøre med egen bolig?
 • Overføring av utleieboliger og studentboliger
 • Hvorfor bør du overføre fritidsbolig nå?
 • Grunnen til at det ikke haster å overføre båter, biler og andre kostbare formuesgjenstander

Målgruppe

Kurset passer svært godt for deg som jobber med generasjonsskifter og skatt, og som trenger påfyll for å møte etterspørselen fra kunder.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 5 timer skatte- og avgiftsrett
  • 2 timer rettslære
  • For revisorer:
  • 5 timer skatterett
  • 2 timer øvrig fag
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering  
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo