Skattedagen 2018

Kurs 2018 Hopp til bestilling

– aksjer og eiendom


18. oktober 2018 – 09:00-15:45

Svært mange har skattespørsmål knyttet til aksjer og eiendom. På vårt kurs får du en nyttig gjennomgang av begge deler, og du kommer til å få med deg praktiske eksempler, nyttige tips og oppdatert kunnskap om regelverket.

Innen temaet aksjer gjennomgår vi blant annet aktuelle nyheter og tips både når det gjelder skatteregler for private aksjonærer (aksjonærmodellen), samt for de som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap (fritaksmetoden).

Innenfor eiendom kommer vi til å se på aktuelle skattespørsmål knyttet til egen bolig, pendlerbolig, fritidsbolig, utleieboliger, tomter og næringslokaler.

Vi vil blant annet se på følgende:

 • Investering i egen bolig/fritidsbolig – utleie og salg
 • Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
 • Utleie til eget AS
 • Hva må du passe på ved arv/gaveoverføring av fast eiendom?
 • Fritaksmetoden
 • Når er det lønnsomt med eget holdingselskap?
 • Aksjonærmodellen
 • Aksjesparekonto – viktig overgangsregel
 • Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Uttak av lønn/utbytte
 • Lån mellom selskap og aksjonær
 • Aksjonærens bruk av eiendeler i selskapet
 • Utleie av aksjonærens eiendeler til selskap
 • Investeringer og opsjoner i oppstartselskaper
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler – Stortingsgata 20, 0161 Oslo