Skatt og moms på fast eiendom

Alle som jobber med fast eiendom må forholde seg til både skatte- og avgiftsregelverket. Ikke nok med det – reglene kan ha stor innvirkning på investeringer som gjøres. Vi gir deg nødvendig kunnskap og oppdatering.

Hopp til bestilling

04. november 2015
Tid:  09.00 – 15.45

Kurset omfatter skatte- og avgiftsmessige problemstillinger som angår forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuelt omorganiserings- eller salgsfase. Det er praktisk rettet og har til formål å gi en god oversikt over skatte- og avgiftshåndteringen av fast eiendom i næringsvirksomhet.

Blant temaene vi kommer til å gjennomgå er:
 • Grunnleggende skatte- og avgiftsregler for fast eiendom i næring
 • Valg av selskapsform og eierstruktur, organisering og bruk av holdingsselskap
 • Skattefri omdanning til aksjeselskap
 • Saldoavskrivninger
 • Behandling av driftskostnader – skatt og mva.
 • Vedlikehold og påkostning – skatt og mva.
 • Armlengdeprinsippet og internprising
 • Rentebegrensningsregelen ved lån mellom nærstående parter
 • Utdeling og skattemessig behandling av overskudd/underskudd
 • Formue- og eiendomsskatt
 • Fisjon, fusjon og salg – skatt og mva.
 • Merverdiavgift ved oppføring av bygg
 • Frivillig registering for mva.
 • Fordeling av mva. ved delt bruk
 • Justeringsreglene for fast eiendom

Kurset er særlig tilrettelagt for advokater, næringsmeglere, revisorer, regnskapsførere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av næringseiendommer. Kurset egner seg imidlertid også godt for ansatte og eiere i foretak som forvalter fast eiendom. Selv om du/dere benytter ekstern kompetanse innen skatt og mva, vil kunnskap og forståelse her kunne ha stor betydning for en riktig og effektiv forvaltning av eiendommene.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • For revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • For regnskapsfører:
  • 7 timer skatterett/avgiftsrett
  • For advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

 • Tid

 • Sted

  Thon Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo.

Legg i handlekurv