Rett på nett

18 oppdateringstimer – i kombinasjon med jobb. Dette er et tilbud du ikke bør gå glipp av!

Vi har satt sammen en serie av nettkurs, live og opptak i en god kombinasjon, som passer svært godt å ta både hjemmefra eller på jobb. Hvis du ikke har mulighet til å følge våre livesendinger, blir de liggende i portalen ut september slik at du har full frihet til å se det når du vil!

Bestill kurset her

Kursene går fra 09.00 til 12.00 en hel uke, og til sammen får du da 18 oppdateringstimer.

Mandag 14.9.20 – Regnskapsnær rådgivning

Helt ubeskjedent er dette kurset som gjør deg til en bedre rådgiver for dine kunder. Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Med dette kurset tar du et viktig steg!

Tirsdag 15.9.20 – Valg av selskapsform og Skattefri omdanning – regnskapsregler og praktiske forhold

Vi starter med kurset «Valg av selskapsform». Her lærer du mer om ulike selskapsformer og hvilke momenter som taler for og imot å drive sin virksomhet som henholdsvis ENK, DFS og AS.

Kurset «Skattefri omdanning – regnskapsregler og praktiske forhold» gir en oversikt over de regnskapsmessige og praktiske utfordringer som oppstår i omdanningsåret knyttet til skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til AS.

Onsdag 16.9.20 – MVA – delvis fradrag, Viderefakturering av MVA og oppsummering og spørsmål

Denne dagen vier vi til moms. Først nettkurset «MVA – delvis fradrag». Mange virksomheter har såkalt delt omsetning og dermed bare delvis fradrag for fellesanskaffelser. Hva innebærer det i praksis? Vi gjennomgår ulike problemstillinger.

Når en virksomhet skal belaste andre for kostnader, oppstår ofte spørsmålet om det skal faktureres med eller uten mva. Dette lærer du mer om i kurset «Viderefakturering av mva».

Til slutt vil avgiftsrådgiver Hilde Alvsåker gjennomgå kursene og svare på spørsmål i en livesending på Zoom i etterkant av nettkursene.

Torsdag 17.9.20 – Bokføring: Aktuelle temaer og dokumentasjon og avstemming av balansen

Her kommer vi innom bokføring. Først ved kurset «Aktuelle temaer bokføring», som tar for seg de endringene og nyhetene som har kommet høsten 2019 og våren 2020.

Vi følger opp med kurset «Dokumentasjon og avstemming av balansen». Bokføringsforskriften stiller konkrete krav til dokumentasjon av enkelte balanseposter. I mange tilfeller kreves det også avstemminger for å dokumentere balansepostene. For eksterne regnskapsførere stilles det særskilte krav til slike avstemminger.

I dette kurset lærer du om kravene til dokumentasjon og avstemming av balansen ved årsslutt.

Fredag 18.9.20 – Hvordan unngå økonomisk kriminalitet?

Dette er siste dag og den vies i sin helhet til et kurs vi mener er svært relevant for alle i næringslivet: «Hvordan unngå økonomisk kriminalitet».

Her gir foreleserne Barbro Bruu og Morten Bamle praktiske råd og tips om hvordan du ved hjelp av enkle tiltak kan forebygge og forhindre å bli rammet av økonomisk kriminalitet. Du vil lære å gjenkjenne faresignaler og også få vite mer om hvilket ansvar ulike aktører har.

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 6 400,00 krMedlemmer: 4 900,00 kr
 • Foreleser

  • Barbro Bruu
  • Barbro Bruu har lang og variert praksis fra ekstern revisjon. Hun har tidligere arbeidet i flere år i fagavdelingen i Den norske Revisorforening, har jobbet som konserncontroller og jobber nå i PwC.

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er en flittig benyttet foredragsholder.

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.

  • Morten Bamle
  • Morten Bamle har siden 2005 jobbet med etterforskning av økonomisk kriminalitet i Økokrim. Før dette har han mangeårig praksis som revisor. Han har også vært medlem i revisorog regnskapsførerlovutvalget.

  • Per-Ole Hegdahl
  • Per-Ole Hegdahl er advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet tett på regnskapsførerbransjen i en årrekke, og har blant annet lang erfaring fra Regnskap Norge og Skatteetaten.

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.