Rett på nett – den gode rådgiver

Bli en bedre rådgiver. Dette er nettkurspakken for deg som jobber innenfor regnskap og revisjon og ønsker å bli en bedre rådgiver for dine kunder.

Har du behov for faglig påfyll? Vi anbefaler kurspakken «Rett på Nett – den gode rådgiver». Vi har satt sammen varierte og aktuelle nettkurs i en spennende pakke. Kursene vil være nyttige for deg som jobber med rådgivning innenfor regnskap og revisjon og som trenger påfyll av kompetanse. Du får til sammen 18 oppdateringstimer, inkludert vårt populære oppdateringskurs «Praktisk skatte- og regnskapskurs 2023/2024».

Nedenfor finner du en oversikt over alle kursene i pakken med utfyllende kursbeskrivelse.

Priser:
For medlemmer kr 5.590,-
For ikke-medlemmer kr 6.590,-

Oppdateringstimer:

Regnskapsførere
9  timer skatte- og avgiftsrett
4 timer regnskapsføring
4 time finansregnskap
1 time foretaksrett

Revisorer
9  timer skatte- og avgiftsrett
4 time finansregnskap
1 time foretaksrett
4 timer annet

Advokater
18 timer juridisk oppdatering

Etter påmelding vil du motta en e-post med lenke til nettkurspakkesiden.

NB!
Denne kurspakken inngår ikke i vårt nettkursabonnement!

Gå inn å les mer om vårt nettkursabonnement her.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Kurs 1: Rådgiverrollen – kunder med eget AS

Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Dette kurset gir gode og konkrete tips.
Her presenterer vi ulike muligheter for dem som har eget aksjeselskap. Vi tar utgangspunkt i saker som vi selv får mange spørsmål om.

I kurset er vi innom følgende temaer:

Muligheter for redusert formuesskatt
• Kapitalendringer
• Næringseiendom, takst
• Optimalisering av holdingstruktur
• Riktig overføringstidspunkt ved generasjonsskifte

Selskap og eier – nyttige tips
• Lønn vs utbytte
• Utbytte til holdingselskap – tilordning
•  Gaver til styremedlemmer
•  Rente på lån til eget AS
•  Hjemmekontor og utleie til eget AS
•  Pendling

Nødvendig med holdingselskap?
• Salg av underliggende selskap
• Flere eiere
• Spre risiko

Aksjer som arv og gave
• Skattemessige forhold
• Overføring av aksjer til eget AS
• Gavesalg av aksjer til neste generasjon
• Gavesalg av aksjer med negativ inngangsverdi
• Overføring fra foreldres holdingselskap

Varighet: 2 x 45 min
Forelesere: Trond Olsen og Rolf Lothe

Varighet: 7 x 45 min

Forelesere: Rolf Lothe, Trond Olsen og Knut Sveen

 

Kurs 2: Rådgiverrollen – kunder med fast eiendom

Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Dette kurset gir gode og konkrete tips.
Her presenterer vi ulike muligheter for dem som har fast eiendom. Vi tar utgangspunkt i saker som vi selv får mange spørsmål om.

I kurset er vi innom følgende temaer:
Utleie av bolig, næringslokale og tomt
• Grense mot næring
• Tilpasninger (ektefelle/utleie til eget AS)
• Grense vedlikehold/påkostning

Salg av bolig og fritidseiendom
• Vilkår for skattefritt salg
• Grense mot tomtesalg
• Grense mot næring
• Opphør av næring
• Opsjonsavtaler

Arv og gave
• Skatteplikt/fradrag for tap ved salg av arvet eiendom
• Gaveoverføring/gavesalg av utleiebolig til neste generasjon
• Salg fra dødsbo
• Gaveoverføring av næringsbygg

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Trond Oslen og Rolf Lothe

 

Kurs 3: Kvalitetsstyring og kvalitetssikring på regnskapsoppdrag

Kvalitetssikring er den delen av risiko- og kvalitetsstyringen i regnskapsforetaket som skal se til at det arbeidet som utføres på det enkelte regnskapsoppdraget, faktisk er i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk.
Et viktig element i dette, er å se til at oppdragene utføres i samsvar med det systemet for kvalitetsstyring som regnskapsforetaket har implementert.
Oppdragsansvarlig regnskapsfører har en nøkkelrolle i kvalitetsstyringen og kvalitetssikringen på hvert enkelt regnskapsoppdrag
 
Dette kurset tar for seg følgende temaer:
• Begreper
• Plassering av ansvaret
• Forsvarlig kvalitetsstyring på oppdraget
• Kvalitetssikring med en risikobasert tilnærming
• Overordnet intern kontroll
• Kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
• Oppdragsdokumentasjon

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Jan Terje Kaaby

 

Kurs 4: Oppdragsansvaret – hva innebærer det?

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig regnskapsfører på hvert enkelt regnskapsoppdrag.
Den oppdragsansvarlige regnskapsføreren skal sørge for at oppdraget utføres i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk.

I dette kurset ser vi nærmere på følgende temaer:

Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsfører
• Hvem som utpeker
• Hva det skal utpekes på
• Hvem som kan utpekes
• Hvordan utpekingen skjer
• Hvordan utpekingen dokumenteres

Rollen som oppdragsansvarlig regnskapsfører
• Ansvaret for oppdragsutførelsen
• Aktiv involvering
• Risikobasert tilnærming
• Kvalitetsstyring og kvalitetssikring
• Personlig ansvar og sanksjoner

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Jan Terje Kaaby

 

Kurs 5: Skattefri omdanning fra EPT til AS

Dette er et praktisk rettet kurs som tar for seg omdanningsprosessen fra A til Å. Hva må du passe på for å løse et slikt oppdrag? Det legges vekt på regnskapsmessige forhold, – for eksempel hva og når minimum aksjekapital må være intakt med skattemessig egenkapital etc.
Kurset vil også vise deg hva som er viktig når du skal sende inn skattemelding i omdanningsåret herunder utfylling av aksjonærregisteroppgaver. Kurset passer både for deg som ikke har gjort en slik omdannelse tidligere og for deg som har erfaring fra før.

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser:  Knut Sveen

 

Kurs 6: Praktisk skatte- og regnskapskurs

Kurset favner alle endringer på områdene skatt, avgift, regnskap, bokføring, revisjon og aksjelov for 2022 og 2023.

Vi går igjennom de mest matnyttige nyhetene for 2023 og 2024, og noe av det vi kommer innom er:

Aktuelle endringer i skatteregler og -satser for 2023 og 2024.
• Interessante og viktige BFU`er og dommer fra inneværende år.

Nytt på mva-området
• Rammedommen
• Tilbakegående avgiftsoppgjør etter uttreden av fellesregistrert enhet
• Kjøpers ansvar ved betaling via bank

Nyheter innen bokføring og regnskap, herunder oppdateringer i NRS 8 fra oktober 2023.

Nyheter om profesjonsregelverket for revisorer og regnskapsførere samt siste endringer i aksjeloven.

Andre utvalgte problemstillinger, dommer og uttalelser siste år.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe, som i år er hel-digital.

Varighet: 7 x 45 min
Foreleser: Hilde Alvsåker. Trond Olsen, Rolf Lothe og Knut Sveen

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 6 590,00 krMedlemmer: 5 590,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 9  timer skatte- og avgiftsrett, 4 timer regnskapsføring. 4 time finansregnskap, 1 time foretaksrett
  • Revisor:
  • 9  timer skatte- og avgiftsrett, 4 time finansregnskap, 1 time foretaksrett, 4 timer annet
  • Advokat:
  • 18 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.