Regnskapsnær rådgivning 

6. oktober – 09.00 – 15.45

 

Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Med dette kurset tar du et viktig steg!

Her presenterer og diskuterer vi ulike saker innenfor skatt, selskapsrett og arbeidsrett. Vi tar utgangspunkt i noen regnskapsnære saker som vi selv har erfaring med.

Kurset er tenkt gjennomført med stor grad av diskusjoner og høyt-tenkning. Det finnes kanskje ikke et fasitsvar, men ved å tenke høyt sammen og se nærmere på regelverk og praksis, resonnerer vi oss frem til hva som er gode råd og anbefalinger til kunden. Avslutningsvis i kurset vil vi også se litt på reglene som gjelder for rådgivning generelt, hvordan dette kan og bør faktureres, samt de avtaler og forbehold som er smart å benytte seg av.

Rådgivningstemaene vi skal innom er mange. Vi vil derfor først og fremst ha fokus på områder innenfor hvert av temaene hvor vi erfaringsmessig vet at det gjøres mye feil og/eller hvor vi ser at virksomhetene ikke tilpasser seg på den gunstigste måten.

Vi skal i kurset innom følgende temaer

 • Regler om uttak fra AS. Lønn eller utbytte, hva lønner seg?
 • IPS i EPF – skattemessige konsekvenser
 • Formuesverdi på næringseiendom
 • Hjemmekontor/leie av kontor i egen bolig
 • Reklame og sponsing – kan kostnadene utgiftsføres?
 • Naturalytelser
 • Velferdstiltak
 • Firmabil i AS og bil i næring eller ikke (6000 km)
 • Valg av virksomhetsform
 • Stiftelse av AS
 • Aksjonæravtaler
 • Kjøp/salg til nærstående fra AS
 • Hvilke grep kan gjøres for å unngå arveavgift
 • Varslingsreglene
 • Arbeidsavtale
 • Frivillig retting
 • Hvordan klage eller gjøre endringer

Målgruppe

Regnskapsførere som driver ekstern regnskapsvirksomhet og som vil bli tryggere i rådgivningsrollen.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Autoriserte regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 3 timer annet
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 3 timer øvrig fag
  • Advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Per-Ole Hegdahl
  • Per-Ole Hegdahl er advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Han har jobbet tett på regnskapsførerbransjen i en årrekke, og har blant annet lang erfaring fra Regnskap Norge og Skatteetaten.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo