Regnskapsførerdagene

Regnskapsførerdagene er Skattebetalerforeningens spesialkurs for regnskapsførere og økonomimedarbeidere. Kurset går over to dager og vil ta for seg en rekke praktiske eksempler knyttet til avleggelsen av et årsregnskap.

Hopp til bestilling

28. og 29. oktober
Tid: 09.00 – 15.45

Skatteplanlegging og alternativ avlønning

Skattytere ønsker gjerne å betale minst mulig i skatt. Regnskapsførere og revisorer er skattyternes førstelinje for slik bistand.

Skatteplanlegging er helt legitimt og noe helt annet enn skatteunndragelse, selv om det utvilsomt ligger en gråsone et sted imellom. Som rådgiver er det viktig å kunne forholde seg til slike utfordringer og være klar over etiske dilemmaer man kan bli stillet ovenfor.

God skatteplanlegging kan gi utsettelse av skatteplikt eller lavere beskatning for mottaker. Her ser vi på typetilfeller for både bedriften og bedriftens ansatte. For bedrifter vil både bruk av fritaksmetoden og periodiseringsregler være av betydning. Både for ansatte og bedrift vil alternativ avlønning kunne gi besparelser. Gjennom en rekke praktiske eksempler ser vi nøyere på blant annet:

 • Periodiseringsregler
 • Fritaksmetode og organisering av virksomhet
 • Naturalytelser for ansatte
 • Avlønning gjennom aksjeordninger
 • Forelesers utvalgte skattetips

Regnskapsføring – nyheter og praktiske tips

I denne delen tar vi for oss en rekke praktiske eksempler knyttet til avleggelsen av et årsregnskap med spesielt vekt på regnskapsføring av fastprisprosjekter (anleggskontrakter) og hva som er nytt for regnskapsavleggelse for 2015. Vi vil også gjennomgå hva som typisk gjøres feil eller er en mangel i årsregnskapet – sett fra en revisors ståsted.

Finansregnskap:
 • Nyheter NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak.
 • Fastprisprosjekter – prosjektregnskap med regnskapsmessig og skattemessige beregninger.
 • 10 på topp av vanlige «feil/mangler» knyttet til regnskapsavleggelser.
God regnskapsføringsskikk:
 • Hva er det viktigste og hvor ligger fallgrubene?
 • Økt ansvar for regnskapsfører der det ikke er valgt revisor?
Moms:
 • Merverdiavgiftsloven og forskrifter:
  • Hva er omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven og hva er ikke – herunder inntektsførte tilskudd.
  • Hva er unntatt omsetning og hva er fritatt omsetning og hvilke konsekvenser har dette?
 • Typiske feil som gjøres og hvilken betydning det har.
Bokføringsreglene:
 • Hva er «hot» og hva er nytt i 2015?
 • Konsekvenser ved brudd på regelverket.
  • Pris
  • Ordinær pris: 6 500,00 krMedlemmer: 5 500,00 kr
 • Timer

  • For revisorer:
  • 5 timer regnskap, 5 timer skatterett, 3 timer annet og 1 time etikk
  • For regnskapsfører:
  • 4 timer finansregnskap, 1 time bokføring, 1 time god regnskapsføringsskikk, 5 timer skatterett/avgiftsrett (mva), 1 time etikk og 2 timer rettslære
  • For advokater:
  • 14 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Søderberg og Partners Advokater. Han har tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Thon hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, 0164 Oslo.

Legg i handlekurv