Regnskap – Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Et årsoppgjør er mye mer enn å summere opp årets bokføring i en saldobalanse som grunnlag for årsregnskapet.

 

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

 

Kursbeskrivelse

Et årsoppgjør er mye mer enn å summere opp årets bokføring i en saldobalanse som grunnlag for årsregnskapet. Det er mange vurderinger som må foretas. To av disse knytter seg til usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen, som er tema for dette kurset. Kurset tar for seg reglene i regnskapsloven og god regnskapsskikk, både for små og øvrige foretak.

 

Usikre forpliktelser

 • Introduksjon og regelverk
 • Definisjoner og eksempler
 • Regnskapsføring – måling
 • Presentasjon i årsregnskapet
 • Noteopplysninger
 • Kort om betingede eiendeler

 

Hendelser etter balansedagen

 • Introduksjon og regelverk
 • Tidshorisonten
 • Uten regnskapsmessig konsekvens
 • Med regnskapsmessig konsekvens
 • Fortsatt drift
 • Utbytte

 

Har du forresten vurdert vårt nettkurs abonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn!

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 2 timer finansregnskap
  • Revisor:
  • 2 timer finansregnskap
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.