Regnskap – Investeringer i aksjer og andeler mv.

Kurset tar for seg de vanligste formene for enkle investeringer i aksjer og andeler mv.

Kurs i oslo: Regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse

 

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

Kurset tar for seg de vanligste formene for enkle investeringer i aksjer og andeler mv. Kurset omhandler i hovedsak reglene for selskapsregnskapet i små foretak, men også reglene for øvrige foretak blir berørt. Både kort- og langsiktige investeringer omhandles, herunder investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. Kurset omhandler ikke konsernregnskap, derivater, sikringsbokføring eller IFRS.

 

I kurset gjennomgås følgende temaer:

 • Definisjon av finansielle instrumenter.
 • Relevante regler i regnskapsloven og god regnskapsskikk.
 • Regnskapsføring ved anskaffelse av aksjer og andeler.
 • Vurdering av aksjer og andeler på balansedagen.
 • Regnskapsføring av utbytte og andre utdelinger.
 • Regnskapsføring ved realisasjon av aksjer og andeler.
 • Dokumentasjon av balansen.
 • Presentasjon i resultatregnskapet og balansen.
 • Krav til noteopplysninger i årsregnskapet.

Har du forresten vurdert vårt nye nettkurs abonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn!

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Revisor:
  • 2 timer finansregnskap
  • Regnskapsfører:
  • 2 timer finansregnskap
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.