Praktisk skatte- og regnskapskurs – Fredrikstad

Fredrikstad, 14. desember

Fredrikstad, 14. desember

Dette er kurset som gir deg en samlet oversikt og oppdatering over status og aktuelle endringer på områdene skatt, moms, bokføring, regnskap og revisjon for årene 2021 og 2022. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Dette får du lære mer om

I snart 50 år har Skattebetalerforeningen sørget for at norske regnskapsførere, revisorer, advokater, økonomirådgivere og – konsulenter – for å nevne noen yrkesgrupper – blir oppdatert på nye skatte- og regnskapsregler.

På årets kurs får du innsikt i hvordan den nye regjeringens skatteforslag slår ut for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Noe av det vi kommer innom er:

 • Nye regler på lønnsområdet, blant annet knyttet til firmabil, gjør at enkelte arbeidsgivere og arbeidstakere bør gjøre tilpasninger.
 • Høyere formuesskatt og utbytteskatt slår hardt ut for næringslivet, og reglene kan komme til å vri investeringer. På kurset får du en gjennomgang av de nye reglene – med gode, praktiske eksempler.
 • Ny MVA-melding kommer 1. januar 2022. Hva betyr det for deg?
 • Før årsoppgjøret får du også en oppfrisking av alle viktige regelendringer og aktuelle uttalelser og dommer i 2021. Er den verdt å nevnes, ja så tar vi den opp på vårt kurs!

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører,  advokat eller rådgiver.

Kursdokumentasjon

Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2022.

På kursene i desember er det naturligvis julemat inkludert i lunsjbuffeen. Ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning!

Målgruppe

Dette kurset passer svært godt for flere grupper. Tradisjonelt sett er det gjerne regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere, advokater og andre som trenger en oversiktlig oppdatering som går på kurset.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 600,00 krMedlemmer: 2 990,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsfører:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • For revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Petter Gravdal
  • Petter Gravdal er statsautorisert revisor i Crowe Vika. Han har lang erfaring fra revisjon og rådgivning innenfor en rekke bransjer. Gravdal har mange års erfaring som underviser og  foredragsholder.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Søderberg og Partners Advokater. Han har tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Scandic City Gunnar Nilsens Gate 9 1607 Fredrikstad