Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs i Drammen Hopp til bestilling

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2019 og 2020. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og andre endringer. De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjøre deg best mulig forberedt til årsoppgjøret for 2019 og skatteåret 2020 ved å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2019 og 2020.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er det naturligvis julemat inkludert i lunsjbuffeten. Det er altså mulig å ta med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning.

Kursinnhold

• Aktuelle endringer i skattereglene og satsene for 2019 og 2020
• Personalrabatter/ naturalytelser – erfaringer med nye regler
• Nye opplysningsplikter for tredjemenn fra 2020
• Lovfesting av omgåelsesnormen – tilbake til start?
• Dommer, uttalelser og utvalgte problemstillinger siste år
• Oppdateringer på bokføringsområdet, herunder sentrale aktuelle temaer høsten 2019
• Tilpasning av regnskapsloven/ standarder
• Status ny revisorlov
• Siste endringer og konsekvenser – aksjeloven
• Nyheter, dommer og aktuelle temaer innen merverdiavgift

Kursdokumentasjon

Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2020.

Alle som deltar på kurset får boken delt ut på kurset. Du kan også få tilgang til boken elektronisk.

Målgruppe

Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppdatering.

Kurset avholdes kl. 09:00-15:45

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 600,00 krMedlemmer: 2 990,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Scandic Ambassadeur (tidl. First), Strømsø Torg 7.