Pensjon og skatt

Hopp til bestilling

11. oktober 2018 – 09:00-15:45

De fleste er opptatt av å skaffe seg en brukbar finansiering av alderdommen i form av pensjon. Pensjonssystemet vårt er imidlertid svært komplisert og vans­kelig å få oversikt over for de fleste. Mange trenger derfor hjelp til dette, og slik hjelp kan vise seg som en svært god investering for den enkelte.

Dette kurset er ment å bygge gode rådgivere innen pensjon. Kurset tar for seg elementene i det norske pensjonssystemet med fokus på hvordan man kan ha en mest mulig effektiv opptjening og hva som lønner seg ved uttak. Skatteeffekten er helt avgjørende både på opptjenings- og uttakstidspunktet for å kunne lage en god og effektiv finansiering av alderdommen. Skatteeffekten vil derfor hele veien bli fremhevet som helhet og i forhold til de enkelte ytelsene.

Kurset passer godt for alle som arbeider med pensjon, som regnskapsførere, revisor, advokat, i bank/forsikring eller i personalavdelinger i større bedrifter.

Kurset gir 7 oppdateringstimer, og vi gjennomgår:

 • Opptjening og uttak av alderspensjon gjennom NAV
 • AFP – privat og offentlig
 • OTP – innskuddspensjon for ansatte
 • Ytelsespensjoner
 • PSN – pensjonssparing for næringsdrivende
 • IPS – den nye individuelle pensjonsspareordningen
 • Alternative måter å tenke pensjon
 • Uttak av pensjon og fortsatt arbeid – inntekt som pensjonist
 • Skatteeffekter rundt opptjening og uttak som demper eller øker effekten
 • Feller og feil
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer rettslære
  • 3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 4 timer annet
  • 3 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og var tidligere advokat og fagansvarlig for kursvirksomheten i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.

 • Tid

 • Sted

  Høyres hus, Oslo