MVA – Hvilke regler gjelder for kjøretøy?

Hvilke kjøretøy er fritatt mva, hvem har rett til fradrag, når skal det beregnes uttaksmoms og hva skjer ved salg av ny bil som betales med innbyttebil?

➡ PÅMELDING          ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse:

Fritaket for mva på elbiler har bidratt til at omsetningen har økt de senere år. Fra 2023 er imidlertid fritaket begrenset til kr 500 000 for personkjøretøy og helt opphevet for andre kjøretøyer. Vi ser nærmere på hva endringene innebærer. Omsetning av biler som allerede er registrert i Motorvognregisteret er fritatt mva, men hva er begrunnelsen og hva omfattes av fritaket?

Fradragsretten er begrenset når det gjelder kjøretøy. For virksomheter som allikevel har rett til fradrag er det spørsmål om når bilen kan selges eller tas ut til privat bruk uten å risikere å måtte betale tilbake fradraget. Ved et skadeoppgjør er flere parter involvert – både bileier, verksted, forsikringsselskap og kanskje en som har skyld i skaden. Hvem har rett til fradrag for mva på reparasjonskostnadene?

I tillegg ser vi på mva-reglene ved uttak av biler og beregningsgrunnlaget ved salg av nye biler som delvis betales med innbyttebil.

 

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med mva

 

Har du vurdert vårt nettkursabonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn.

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisor:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.