Lønn – nyheter og praktiske problemstillinger

12. november 2020 – 09.00 – 15.45

 

På dette kurset får du svar på en rekke aktuelle spørsmål belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer. Enten du er lønnsmedarbeider, regnskapsfører, økonomisk rådgiver eller jobber med lønn må du ha oversikt over nyheter og aktuelle problemstillinger på lønnsområdet.

Med vårt kurs i bagasjen er du i stand til å gi gode og riktige råd på et område som har stor økonomisk betydning både for arbeidsgiver og lønnstaker.

Vi legger opp til aktiv deltagelse med utveksling av erfaringer og synspunkter.

Temaer vi kommer inn på i løpet av kurset er blant annet

 • Alt om lønn i statsbudsjettet for 2021
 • Koronatiltak på lønnsområde
 • Utvalgte skattefrie og skattepliktige naturalytelser
 • Representasjon, kundepleie og velferdstiltak
 • Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser og pendlerreiser
 • Dekning av matutgifter på reiser
 • Bilbeskatning – bør du velge firmabil eller bilgodtgjørelse?
 • Utfordringer med eget AS
 • Aksjer og opsjoner i arbeidsforhold
 • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere
 • Aktuelle dommer og uttalelser

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med lønn eller problemstillinger innenfor lønnsområdet og har behov for å være oppdatert på siste nytt.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Autoriserte regnskapsførere::
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo