Hvordan unngå misligheter?

Kurs i Oslo: Hvordan unngå misligheter? Hopp til bestilling

Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter. De direkte økonomiske konsekvensene er ofte betydelige, og styret og ledelsen kan bli erstatningsansvarlige eller komme i straffansvar. De indirekte følgene kan også være tyngende, eksempelvis ved svekket omdømme eller utestengelse fra anbud.

I dette kurset vil vi gjennomgå ulike typer mislighetstrusler og røde flagg, slik at du kan gjenkjenne faresignaler. I tillegg ser vi på hvilke tiltak og rutiner bedrifter bør ha på plass – blant annet ved å bruke konkrete eksempler.

Kursinnhold

• Hvilke typer økonomisk kriminalitet rammes norske bedrifter av?
• Praktiske eksempler på økonomisk kriminalitet.
• De røde flaggene du bør se etter.
• Tiltakene som kan hjelpe deg til å unngå misligheter.
• Risikovurdering/intern kontroll.
• Hvordan forebygge med etiske retningslinjer/antikorrupsjonsretningslinjer?
• Hvilket ansvar har styret og daglig leder – og hva har regnskapsfører
og/eller revisor ansvar for?
• Varslingsapparat/gransking/anmeldelse.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er regnskapsfører og/eller revisor, samt advokater og andre rådgivere. I tillegg vil kurset være høyaktuelt for alle daglige ledere og alle som har en rolle som styremedlem.

Kurset avholdes kl. 09:00-15:45

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 1 time god regnskapsføringsskikk
  • 2 timer rettslære
  • 4 timer annet
  • Revisorer:
  • 1 time etikk
  • 2 timer revisjon
  • 4 timer annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Barbro Bruu
  • Barbro Bruu har lang og variert praksis fra ekstern revisjon. Hun har tidligere arbeidet i flere år i fagavdelingen i Den norske Revisorforening, har jobbet som konserncontroller og jobber nå i PwC.

  • Morten Bamle
  • Morten Bamle har siden 2005 jobbet med etterforskning av økonomisk kriminalitet i Økokrim. Før dette har han mangeårig praksis som revisor. Han har også vært medlem i revisorog regnskapsførerlovutvalget.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo