Hvordan lese og bruke et regnskap riktig

Hopp til bestilling

17. oktober 2018 – 09:00-15:45

Hvem er brukerne av regnskapet og hva kan en få ut av det? Dette er tema i første del av dette kurset. På hvilken måte kan regnskapsmessige vurderinger påvirke regnskapet, og hvordan kan en sammenlikne regnskaper innen samme bransje. Vi ser på lovbestemmelsene og anbefalte vurderinger.

I andre del ser vi på driftsmidler i regnskapet; når de skal utgiftsføres og når de skal aktiveres, og sammennhengen mellom den regnskapsmessige og den skattemessige behandlingen. Vi ser også på forholdet mellom vedlikehold og på-kostning. Avslutningsvis gjennomgår vi de siste vedtatte og foreslått endringer i regnskapsloven, og ser på hvilke konsekvenser disse har.

Vi ser blant annet på:

 • Hvem er brukerne av finansregnskapet?
 • Hva ønsker de å få ut av regnskapet?
 • Kan vi automatisk sammenligne to regnskap i samme bransje?
 • Kan det enkelte selskap foreta vurderinger som vil kunne påvirkeregnskapet?
 • Hvor er det størst påvirkningsmulighet?
 • Når kan en utgiftsføre et driftsmiddel og når skal det aktivere?
 • Kan vi bruke ulike vurderinger knyttet til regnskapsmessig behandling kontra skattemessig behandling?
 • Vedlikehold og påkost i regnskapet
 • Dekomponering av driftsmidler i regnskapet – hvilke fordeler gir dette?
 • Kan vi endre avskrivingsplan på et driftsmiddel og hvordan gjøres dette i praksis?
 • Nyheter og forslag til endringer i regnskapsloven som påvirker dette
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 7 timer finansregnskap
  • Revisorer:
  • 7 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Per Terje Ingdal
  • Per Terje Ingdal er registrert revisor i Orkla Revisjon AS. Han har sitt spesialfelt innenfor merverdiavgift og har lang erfaring fra både offentlig og privat revisjon. Han er en erfaren foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler – Stortingsgata 20, 0161 Oslo