Skattebetalerforeningens fagdager, dag 1

Vi har skreddersydd et eget program som gir deg som jobber med regnskap nødvendig oppdatering innen faget. I løpet av to dager kommer vi innom aktuelle skatteendringer, nye bokføringsregler, oppdatering på aksjeloven og finansregnskapet. Velger du begge dagene får du best utbytte og best pris! Du får 1000 kroner rabatt ved påmelding til begge dagene.

Hopp til bestilling

Tid:  Kl. 09.00-15.45

Aktuelle spørsmål – skatt

Kurset gir deg konkrete svar på skatte- og momsspørsmål som erfaringsmessig er problematiske.

 • I år ser vi blant annet på spørsmål om hvilke naturalytelser som er de mest praktiske og gunstige naturalytelsene for arbeidstakere og arbeidsgivere. Skattemyndighetene har signalisert endringer i skattleggingen av naturalytelser, og vi gir deg helt oppdatert kunnskap.
 • Disposisjoner mellom selskap og aksjonær fører til en rekke skattespørsmål knyttet til kjøp, salg, leie og lån. Det er lett å trå feil, noe vi ser stadig vekk. Kurset setter fingeren på viktige problemområder.
 • Innføring av skattemessig kontinuitet  på arv og gave reiser forbausende mange nye spørsmål, som en må være kjent med for optimal gjennomføring av generasjonsskifter.
 • Stadig flere kommer fra utlandet for å jobbe eller drive virksomhet i Norge – her år får du svar på noen sentrale spørsmål om skatt og moms for denne gruppen.
 • Vi tar også for oss aktuelle dommer og uttalelser på skatte- og momsområdet.

Finansregnskap

 • Nyheter NRS 8 – god regnskapsskikk for små foretak
 • Estimater og skjønnsmessige poster årsregnskapet – regnskapsregler og dokumentasjon
 • Nærstående parter – transaksjoner, vurdering og dokumentasjon
 • 10 på topp av vanlige «feil/mangler» knyttet til regnskapsavleggelser
  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • For revisorer:
  • 4 timer regnskap, 3 timer skatterett
  • For regnskapsfører:
  • 4 timer finansregnskap, 3 timer skatterett/avgiftsrett
  • For advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Legg i handlekurv