Fagdager 2019 – Dag 2

Holdingstruktur – oppskrytt jåleri eller reelle fordeler?

Hopp til bestilling

Mange har organisert virksomheten sin enkelt, med ett aksjeselskap. Andre velger mer kompliserte strukturer. Organiseringen har betydning for beskatningen av selskap og aksjonær, både i løpende drift og ved salg eller generasjonsskifte.

Hvilke fordeler gjør at du kan forsvare en mer komplisert og fordyrende selskapsstruktur? Vil en lovfesting av gjennomskjæringsnormen fra 1. januar 2020 få betydning for disposisjonene?

Du får også en innføring i konsernregnskap med praktiske tips for regnskap og bokføring, både der det er plikt og der det ikke er plikt til å utarbeide offisielt konsernregnskap.

Kursinnhold

• Fleksibel disponering av gevinst ved salg av driftsselskap
• Salg av innmat kontra aksjer
• Utsatt beskatning av aksjeinntekter
• Fleksibel disponering av utbytte
• Risikospredning ved eierskap i flere selskaper
• Utjevning av skatt med konsernbidrag
• Fleksibelt uttak gjennom fakturering av driftselskap

Målgruppe

Dette kurset passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og andre rådgivere som vil gi gode råd til sine kunder.

Kurset avholdes kl. 09:00-15:45

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte­- og avgifsrett
  • 3 timer finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett
  • 4 timer regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo