De beste skatteløsningene for eiendom

15. september – 09.00 – 15.45

 

Svært mange investerer i eiendom – på ulike nivåer. Denne investeringstypen gir både gode muligheter med tanke på skatten, men det er også flere feller du bør være oppmerksom på.

Med dette kurset får du god oversikt over skatte- og momsregler som har stor økonomisk betydning!

Vi ser nærmere på optimale tilpasninger og løsninger i forhold til formuesskatt, skatt og moms på kjøp, oppføring, utleie og salg og omorganisering og generasjonsskifte. Alt blir belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer med særlig vekt på næringseiendom.

Temaer vi kommer inn på i løpet av kurset er blant annet

 • Investering i fast eiendom – utleie og salg
 • Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
 • Salg til utbygger – bolig eller tomtesalg
 • Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
 • Vedlikehold og påkostninger
 • Valg av selskapsform, eierstruktur, organisering og bruk av holdingselskap
 • Fisjon og fusjon – ny lovfestet omgåelsesregel
 • Formuesskatt på fast eiendom
 • Generasjonsskifte: Hva må du passe på ved arv/gaveoverføring av fast eiendom
 • Merverdiavgift ved oppføring av bygg
 • Transaksjonskostnader
 • Fordeling av merverdiavgift ved delt bruk
 • Justering ved overdragelse

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for regnskapsførere, revisorer, advokater, næringsmeglere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av fast eiendom. Egner seg også godt for eiere og ansatte som arbeider i foretak som forvalter fast eiendom.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • For revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo