De beste skatteløsningene for eiendom

Svært mange investerer i eiendom – på ulike nivåer. Denne investeringstypen gir gode muligheter med tanke på skatten, men det er også flere feller du bør være
oppmerksom på. Med dette kurset får du oversikt over skatte- og momsregler som har stor økonomisk betydning.

Vi ser nærmere på optimale tilpasninger og løsninger rundt formuesskatt, moms og skatt på kjøp, oppføring, utleie og salg samt omorganisering og generasjonsskifte.
Alt blir belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer – med særlig vekt på næringseiendom.

Kursinnhold

 • Investering i fast eiendom – utleie og salg
 • Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
 • Salg til utbygger – bolig eller tomtesalg
 • Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
 • Vedlikehold og påkostninger
 • Valg av selskapsform, eierstruktur, organisering og bruk av holdingselskap
 • Formuesskatt på fast eiendom
 • Generasjonsskifte og hva du må passe på ved arv/gaveoverføring av fast eiendom
 • Merverdiavgift ved oppføring av bygg
 • Delvis fradrag for mva – fellesareal og myldreareal
 • Justeringsregler
 • Transaksjonskostnader – fradragsrett ved salg av fast eiendom?

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for regnskapsførere, revisorer, advokater, næringsmeglere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av fast eiendom. Egner seg også godt for eiere og ansatte som arbeider i foretak som forvalter fast eiendom. Målet er en riktig og effektiv forvaltning og utnyttelse av skatte- og avgiftsmessige forhold.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 900,00 krMedlemmer: 3 400,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsfører:
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • For revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Oslo