Det årlige momskurset

Hopp til bestilling

21. november 2018 – 09:00-15:45

Utleie av fast eiendom er som hovedregel ikke momspliktig, men i enkelte tilfeller skal det likevel beregnes utgående moms. Med dette kurset får du en god oversikt over dette temaet. I tillegg ser vi blant annet nærmere på reglene for utleie av næringsbygg, hytter og fritidsleiligheter:

 • Når anses utleien som næringsvirksomhet?
 • Hva er vilkårene for frivillig registrering – er det krav om leiekontrakt?
 • Hvilke kostnader inngår i husleien?
 • Hvor går grensen mellom utleie av rom som er momspliktig og boligutleie som ikke er momspliktig?
 • Hvordan skal moms beregnes når utleien skjer via Airbnb og lignende tjenester?

Videre kommer du til å få innsikt i andre viktige problemstillinger når det gjelder fradrag. Virksomheter som er momsregistrert får fradrag for moms, men gjelder det alle kostnader?

 • Myldreareal – hva skal til for å få fradrag?
 • Hva med kostnader i forbindelse med salg av eiendommen og avvikling av virksomheten?
 • Når må fradrag for inngående moms betales tilbake?

 

I tillegg gjennomgår vi nye og relevante dommer og uttalelser fra Skatteetaten som gjelder flere av disse spørsmålene, og som har fått og kommer til å få praktiske konsekvenser.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 800,00 krMedlemmer: 3 300,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 6 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time bokføring
  • Revisorer:
  • 6 timer skatterett
  • 1 time regnskap
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Oslo