Aksjer og skatt

Reglene for beskatning av aksjeselskaper, eierinntekter, gevinster og tap er for tiden i endring. Selskapsskatten senkes og beskatningen av eierinntektene skjerpes. På dette kurset gjennomgår og analyserer vi rettstilstanden og hvordan en bør legge opp rådgivningen på området.

Kurset fokuserer på skattereglene rundt kjøp og salg av aksjer, gevinst og tap, eierinntektsskatt (tidligere utbytteskatt), opsjoner, bruk av fritaksmetoden, holdingselskaper, «singel purpose» selskaper, aksjonærmodellen og fradrag for kostnader ved aksjeinvesteringer. Kurset har aksjonærens/eierens skattesituasjon i fokus og gir en god oversikt over skattereglene på dette området.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

 

➡ PÅMELDING 

➡ INNLOGGING 

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 000,00 krMedlemmer: 1 500,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 timer skatte – og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 3 timer skatterett
  • Advokater:
  • 3 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.