Autorisasjon

Godkjenningsordningen gjelder for statsautoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Statsautorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 80 timer relevant etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

En statsautorisert regnskapsfører må ha minst 80 timer relevant etterutdanning i løpet av de tre foregående år eller i løpet av det inneværende og de to foregående år. Se nærmere om etterutdanningskravet i regnskapsføreroven § 3-4.

 

Les også: Krav til etterutdanning for revisorer

Les også: Krav til etterutdanning for regnskapsførere