Rabatt på kurs

Medlemmer i Skattebetalerforeningen får egne, gode priser på kurs i Skattebetalerforeningens regi. For oversikt over priser og hvilke kurs som tilbys, se www.skatt.no/kurs.