Juridisk bistand

I medlemskapet inngår 30 minutter juridisk bistand på telefon i året. Skulle du ikke ha behov for hjelp et år, vil ubenyttet tid overføres til påfølgende år.

Dersom du har behov for juridisk bistand utover det medlemskapet gir, kan vi tilby dette gjennom vårt datterselskap SBF Skatteadvokater. Her får du meget god hjelp til fornuftige priser.