Momsregler for utenlandske virksomheter

Nytt kurs: Hvilke moms-regler for utenlandske virksomheter i Norge? Når blir de momspliktige? I dette kurset får du svarene.

Martin Huseby Jensen

Er utenlandske virksomheter som har omsetning i Norge registreringspliktige?

Hvilke regler gjelder for utenlandske virksomheter som ikke har fast forretningssted her i landet?

Hvilken betydning har det om omsetning skjer i Norge eller til Norge?

Kan utenlandske selskaper få refundert norsk mva hvis de ikke er registrert her i landet?

Fra 2023 er det innført generell plikt til å beregne mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Men når skal den utenlandske selgeren beregne mva og når er det kjøper i Norge som må beregne mva?

Les mer om kurset her.

Meld deg på kurset her.