Gjerdrum Østensen 2

Avtroppende ordfører Anders Østensen i Gjerdrum kommune kan se tilbake på år med stram økonomistyring uten ønske om å innføre eiendomsskatt. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen