IMG-7384

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte Karine Ugland Virik og Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen for å diskutere skattelister. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen