Norges Høyesterett

Høyesterett har konkludert med at erstatningskravet til to skattebetalere kom for sent. Foto: Helge Høifødt, Wikimedia Commons

Martin Huseby Jensen