Peggy-EAS4548

. Ingen er tjent med at skattesystemet snus opp ned etter hvert regjeringsskifte, sier Peggy Hessen Følsvik. Foto: Erlend Angelo/LO

Martin Huseby Jensen