1-mai-2022-Youngstorget-peggy_9

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at den polariserende debatten er et resultat av arven etter Solberg-regjeringene. Foto: LO

Martin Huseby Jensen