moraldebatt1

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark, redaktør Snorre Valen, Civita-leder Kristin Clemet og NHH-professor Alexander Cappelen deltok i diskusjonen om nordmenns skattemoral i krisetider. Foto: Andreas A. Vatnøy/Skatteetaten

Martin Huseby Jensen