Praktisk skatte- og regnskapskurs kommer som nettkurs i desember

Vårt årlige oppdateringskurs kommer som nettkurs i desember. Kurset favner alle endringer på områdene skatt, avgift, regnskap, bokføring, revisjon og aksjelov for 2022 og 2023.

Kathrine Larsen

Vi åpner for påmelding så fort vi har det klart.

Kurset er en gjennomgang av de mest matnyttige nyhetene for 2022 og 2023. De konkrete temaene kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Et av temaene som vil bli grundig gjennomgått er de svært inngripende skatteendringer som er foreslått for eier og selskap når selskapet eier bolig, hytte, båt, helikopter eller fly. Etter forslaget skal disse reglene tre i kraft fra 1. januar 2023.

Det er svært viktig at vi som rådgivere kjenner til reglene, og dermed kan foreta de nødvendige tilpasningene før reglene trer i kraft. Kurset er vinklet mot små og mellom store bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert.
Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2023. Boken blir fortløpende ettersendt ved bestilling av kurset.

Ikke gå glipp av dette kurset!