Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før han presenterer statsbudsjett 2023 for Stortinget. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen