Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før han presenterer statsbudsjett for Stortinget. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen