Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avviser boligskatt-forslaget fra Skatteutvalget. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen