Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum øker skatten på utbytte og gevinst. Foto: Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen