sløseripris1

Daværende styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør- Øst tar i mot Sløseriprisen. Foto: Nettavisen

Martin Huseby Jensen