NTB_8BdZBGbPLuc

Trond Mohn kaller skatteflyktningene usolidariske og viser til viktigheten i å betale skatt for å finansiere Norge . Foto: Marit Hommedal / NTB

Martin Huseby Jensen