skattefaglig 72 dpi

TRAVLE FØR JUL: Skattebetalerforeningens rådgivere har mye å gjøre før jul. (Foto: Bo Mathisen)

Stig Flesland