Skattebetalerforeningen med i referansegruppe for Skatteutvalget

Skattebetalerforeningens fagsjef, Rolf Lothe, er en av ressurspersonene som skal sitte i referansegruppen for Skatteutvalget – som skal gjennomgå skatte- og avgiftssystemet.

Stig Flesland

Finansdepartementet utpekte torsdag 19. august en referansegruppe for Skatteutvalget. Dette er et utvalg som ble satt ned før sommeren og som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Referansegruppen består av sentrale interesseorganisasjoner, deriblant Skattebetalerforeningen, og supplerende faglig ekspertise. Ifølge Finansdepartementets pressemelding skal utvalget arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen der representantene kan gi innspill til utvalgets arbeid og der utvalget kan drøfte problemstillinger med gruppens medlemmer.

Helhetlig gjennomgang av skattesystemet

Skatteutvalget har fått i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skal vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering.

– Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv, uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H) da utvalget ble offentliggjort i juni.

Les mer om det på regjeringens sider

Disse er med i referansegruppen

Referansegruppen skal ledes av sjeføkonom Øystein Dørum i NHO, og i tillegg til han og Skattebetalerforeningens fagsjef Rolf Lothe består gruppen av :

 • Fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Siviløkonom Mathilde Fasting, Civita
 • Partner Cecilie Amdahl (Schjødt AS), Den norske advokatforening
 • Seniorrådgiver Harald Brandsås, Den norske Revisorforening
 • Sjeføkonom Erik Orskaug, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Jarle Hammerstad, leder handelspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke
 • Administrerende direktør Øyvind Husby, IKT-Norge
 • Sjeføkonom Torbjørn Eika, KS Kommunesektorens organisasjon
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
 • Advokat Ellen Mulstad (observatør og støtte for leder av referansegruppen), Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Seksjonsleder Lars Christian Tønder, Norges Rederiforbund
 • Administrerende direktør Ellen Amalie Vold, Norsk Venturekapitalforening
 • Advokat Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge
 • Advokat Silja Dagenborg (Advokatfirmaet Hulaas AS), SMB Norge
 • Fagsjef Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda
 • Politisk rådgiver Julie Kristine Wood, Tax Justice Network – Norge
 • Rådgiver Guro Lystad, WWF Verdens Naturfond
 • Sekretariatssjef Roger Schjerva, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Daglig leder (påtroppende) Sigrun Gjerløw Aasland, Zero Emission Resource Organisation