Innspill til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning