Generalforsamling og styremøter kan avholdes elektronisk

Stig Flesland

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Raskt og effektivt

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå åpne for at også allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, stiftelser og samvirker midlertidig skal få unntak fra kravet om fysiske møter og heller gjennomføre møtene digitalt.

– Selskapene er avhengige av å iverksette nødvendige tiltak for å sikre virksomheten. Det kan for eksempelvære behov for kapitalinnsprøytning og låneopptak direkte som følge av situasjonen. Da er det viktig at selskapene raskt og effektivt kan gjennomføre generalforsamlinger og styremøter, sier næringsministeren.

En rekke regler legger allerede til rette for bruk av digitale verktøy for aksjeselskaper. Det er i de fleste tilfellene tillatt med elektronisk saksbehandling, forhåndsavstemning og bruk av fullmakt ved generalforsamlinger. Når de nye reglene er på plass, vil disse mulighetene ytterligere utvides

– Å ta disse reglene i bruk kan bidra til en forsvarlig forvaltning av selskapet uten at risikoen for smitte øker. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden og ta de nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset, sier Nybø.