Oslo: Nå betaler kommunen tilbake eiendomsskatten

Stig Flesland

Bor du i Oslo og betalte eiendomsskatt i 2016 eller i 2017? Nå får Høyesterettsdommen mot Oslo praktiske konsekvenser.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Du får nemlig tilbakebetalt alt du betalte i 2016, og en tredjedel av det du betalte for boliger og fritidseiendommer i 2017. Med renter. De aller fleste får pengene innen 31. oktober, ifølge kommunen. 

Oslo kommune har laget en praktisk oversikt over hvem som får penger tilbake, hvor mye de får tilbake og hvilken rente de får på pengene:

Hva får du igjen?

Eiendomsskatten 2016

Alle som betalte eiendomsskatt i 2016, får pengene tilbake. Du får igjen alt du betalte, med renter.

Eiendomsskatten 2017

Eiendomsskatten settes ned fra 3 promille til 2 promille. 

Du får igjen en tredjedel av eiendomsskatten du betalte for boliger eller fritidsboliger i 2017, med renter.

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og betales derfor ikke tilbake.

Rentesatser

Rentesatsene fra 2016 – 2019: 

  • 2016: 6 prosent
  • 2017: 0,5 prosent
  • 2018: 0,5 prosent
  • 2019: 0,75 prosent

Rentesatsen ble i 2017 satt til å følge styringsrenten. Les mer om rentesatsene i forskriften (lovdata)

Når kommer pengene?

De aller fleste får pengene innen 31. oktober. Tilbakebetalingene starter i slutten av september.

Bor du i borettslag?

Det er borettslaget som betaler tilbake eiendomsskatten til andelseierne. Kontakt ditt borettslag for informasjon om tilbakebetalingen. 

Hvordan får du pengene?

Du trenger ikke gjøre noe

Pengene betales tilbake til den kontoen du betalte eiendomsskatten fra. Mangler det kontoopplysninger, tar Kemnerkontoret kontakt.

Vi betaler tilbake termin for termin. Det var 2 terminer i 2016 og 4 terminer i 2017. Det kan ta litt tid fra du får den første tilbakebetalingen til du får den siste.

Betalte du eiendomsskatten fra forskjellige kontoer? Da får du beløpene tilbake på flere kontoer.

Flere eiere av boligen

Den som betalte eiendomsskatten får pengene tilbake. 

Er det flere eiere av boligen, må dere selv fordele pengene mellom dere.

Kreditfaktura

Den som fikk de opprinnelige fakturaene for eiendomsskatt, mottar kreditfaktura. Kreditfakturaen viser det du betalte for mye for den terminen, sammen med rentene. 

Du trenger ikke å gjøre noe med kreditfakturaene.

  • Privatpersoner får kreditfakturaen i sin digitale postkasse (Digipost, eBoks, Altinn).
  • Bedrifter får kreditfakturaen som EHF-faktura eller i Altinn.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon? Da får du kreditfakturaen i posten. 

Har du solgt eller kjøpt bolig?

Den som betalte eiendomsskatten til Kemnerkontoret, får pengene tilbake.

Ble eiendomsskatten delt mellom kjøper og selger? Da må de selv ordne en eventuell deling av det tilbakebetalte beløpet.

Hvorfor får du tilbake pengene?

Skrev ut eiendomsskatt for sent

Høyesterett har bestemt at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten i 2016 for sent og dømte Oslo kommune til å betale tilbake eiendomsskatten for 2016 til de som deltok i gruppesøksmålet og som hadde klaget innen fristen. Dette var omtrent 1100 personer.

Betaler tilbake til alle og reduserer eiendomsskatten for 2017

Bystyret vedtok 4. september å betale tilbake hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for 2017.

Siden eiendomsskatten for 2016 blir strøket, blir 2017 det første året med eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten kan ikke være høyere enn 2 promille når den innføres. Derfor reduseres eiendomsskatten i 2017 fra 3 til 2 promille for boliger og fritidsboliger. 

Næringseiendommer og tomter

Eiendomsskatten for næringseiendommer og tomter var 2 promille i 2017, og blir derfor ikke redusert. 

Kilde: Oslo kommune