Brønnøysund: Viktige frister fremover

Stig Flesland 2019 er snart historie.

Dersom du har endringsmeldinger som skal sendes til Brønnøysundsregisteret, må dette gjøres innen visse frister for at det skal bli registrert innen årsskiftet.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom du sender inn meldingen elektronisk, må melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmelding og andre meldinger som er sendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Ifølge registrene har de en helelektronisk saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger.

Les også: Oversikt

Dersom du sender inn på papir har du dårligere tid på deg. Vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt innen 1. oktober for å være sikret registrering før nyttår.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som er sendt på papirskjema i posten til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.